Aktuality

Nový most do mestskej časti Iliaš je opäť bližšie k realite

prekládka mosta 02

Obyvatelia mestskej časti Iliaš sa po rokoch dočkajú nového mosta spĺňajúceho podmienky 21. storočia. Nahradí provizórny most, ktorý dlhodobo spôsoboval komplikácie nielen motoristom, ale aj cyklistom či peším. Dnes sa realizovala prekládka starého, takmer 80-tonového mosta do novej polohy.  Iliašanom poslúži na prejazd až do doby, kým nedôjde k výstavbe a otvoreniu nového oceľového obojsmerného mosta. Výška investície po verejnom obstarávaní predstavuje sumu 1,4 mil. eur.

Niekdajší most na rieke Hron, ktorý spájal mesto s Iliašom odplavila povodeň v roku 1974. V tom čase poskytol štát samospráve dočasný oceľový most, ktorý slúžil až do roku 2000.  Následne prenajala Správa štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR) mestu inú mostovú súpravu. Platnosť nájomnej zmluvy sa niekoľkokrát predlžovala, menila sa výška nájmu a  s niekoľkými dodatkami trvala do 31. decembra 2016. V roku 2016 mestu hrozilo, že bude musieť starý most odkúpiť za viac ako 100 000 eur. Preto primátor Ján Nosko ešte v roku 2016 inicioval stretnutia so SŠHR, v rámci ktorých sa podarilo vyrokovať výhodné podmienky. Spočívali v podpísaní Darovacej zmluvy a v bezodplatnom odovzdaní mosta do vlastníctva mesta Banská Bystrica. Následne sa začali  podnikať reálne kroky k odstráneniu nevyhovujúceho prístupu do Iliaša a vyhotoveniu štúdie uskutočniteľnosti výstavby nového mosta.

„V júni 2020 sme získali územné rozhodnutie a v januári tohto roku stavebné povolenie. Následne sme v marci podpísali dodatok so zhotoviteľom a odovzdali sme mu stavenisko. Aj keď v Iliaši žije nízky počet obyvateľov, nový most je tu už viac než nevyhnutný, nakoľko je jediným priamym spojením s ostatnou časťou mesta. Verím, že počas stavebných prác sa nič negatívne neudeje a všetko pôjde podľa plánu. Starý most, ktorý sa dnes presunul do novej polohy, bude po zaťažkávacej skúške v priebehu dvoch-troch dní opäť dočasne spojazdnený. Verím, že na jeseň sa dočkáme nového mosta, ktorý poslúži nielen motoristom, ale aj peším, bežcom a cyklistom, pretože je to významné prepojenie s turistickou cyklotrasou, ktorú má v pláne vybudovať BBSK,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Ak všetko pôjde bez komplikácií, preložený pôvodný most bude sprejazdnený dňa 24. júna 2021. Obchádzková trasa do Iliaša a späť vedie po provizórnej poľnej ceste v smere na Vlkanovú. MHD funguje v režime mimoriadnych cestovných poriadkov. Pre peších samospráva v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Banská Bystrica zabezpečila náhradnú dopravu po obchádzkovej trase na zastávku MHD na Zvolenskej ceste pri STK.

Stavba sa rozbehla v Žltom FIDIC-u, čo znamená naprojektuj, postav a odovzdaj. Zatiaľ sa zrealizovali prekládky všetkých inžinierskych sietí a dnes sme úspešne preložili most do novej obchádzkovej trasy. Predpokladáme, že vo štvrtok, 24. júna ju už aj spojazdníme. Veríme, že výstavba nového oceľového obojsmerného mosta s lávkou pre peších a celou infraštruktúrou bude na jeseň ukončená a most prejazdný. Ide o náročný projekt vzhľadom na to, že sa nachádzame v intraviláne, a je to jediná prístupová trasa do Iliaša. Musíme dodržiavať striktný harmonogram, pretože obyvatelia sa potrebujú ráno dostať do škôl i zamestnaní,“ dopĺňa Eva Fízeľová zo spoločnosti EUROVIA SK.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora