Aktuality

Nezabudneme

IMG_5078

Aj napriek tomu, že smrť je súčasťou života, vždy nás hlboko zasiahne a bolí. O to horšie je, keď príde nečakane a týka sa ľudí, ktorých si vážime a máme radi.

Dnes sa lúčime s dlhoročnou zamestnankyňou Mestského úradu v Banskej Bystrici, našou kolegyňou, priateľkou a výnimočnou ženou, Beatkou Stykovou. Pracovala ako vedúca oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti. Jej vzťah k seniorom a k zdravotne znevýhodneným obyvateľom nášho mesta išiel vysoko nad rámec plnenia si pracovných povinností. Skúsenosť, empatia, nasadenie, ochota pomôcť, a predovšetkým ľudskosť. A to všetko vždy s úsmevom, pokojom a vzácnym nadhľadom. Tak si ju budeme navždy pamätať. Česť tvojej pamiatke, Beatka. Budeš nám chýbať a nezabudneme na teba.

Včera nás zároveň zasiahla smutná správa o smrti bývalého viceprimátora nášho mesta, pána Roba Kazíka. Na Mestskom úrade v Banskej Bystrici pracoval šestnásť rokov, z toho štyri roky vo vedení mesta. Rodine i priateľom vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke.