Aktuality

Najúspešnejší žiaci boli ocenení

_R6_0002

Najúspešnejší žiaci a žiačky banskobystrických základných škôl si v utorok, 29. júna 2021 z rúk primátora Jána Nosko prevzali ocenenia za školský rok 2020/2021. Vďaka svojim vedomostiam víťazili v rôznych domácich, okresných, krajských či celoslovenských  olympiádach a súťažiach.

Mal som tú česť oceniť najlepších žiakov našich základných škôl, ktorí uspeli v uplynulom školskom roku v rôznych olympiádach a súťažiach. Banská Bystrica mala vždy šťastie na veľké osobnosti, preto verím, že žiaci a žiačky zúročia svoje vedomosti v ich budúcich zamestnaniach a budú šíriť dobré meno nášho mesta. Končí sa školský rok a blížia sa prázdniny. Chcem sa poďakovať všetkým žiakom i pedagógom za to, že výučbu zvládli aj v neľahkom období pandémie. Naučiť sa fungovať v novom online prostredí, využívať rôzne platformy na komunikáciu, si iste vyžadovalo značné zručnosti a trpezlivosť.  Všetkým vám želám pekné prázdniny. Načerpajte sily a energiu, nech naďalej žnete úspechy a nech je Banská Bystrica na vás hrdá,“ povedal primátor Ján Nosko.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

 

Mgr. Zdenka Marhefková PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria