Aktuality

Na Uhlisku pribudla prvá meracia stanica kvality ovzdušia

Meteostanica Uhlisko

Mesto Banská Bystrica uviedlo do prevádzky pilotnú kompaktnú environmentálnu stanicu pre meranie kvality ovzdušia a meteorologických charakteristík. Meracia stanica  je umiestnená na Uhlisku a je schopná kontinuálne merať 13 veličín.  Vyhodnocovanie jednotlivých údajov umožní samospráve v budúcnosti plánovať aktivity v oblasti energetiky a dopravy, riešiť potrebu vytvárania nízkoemisných zón v meste a stanoviť opatrenia na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny.

Meteorologická stanica meria napr. koncentrácie oxidu dusičitého, ozónu, oxidu uhoľnatého, oxidu siričitého, prachových častíc PM 2,5 a PM 10. Medzi ďalšie veličiny patrí teplota farby svetla, intenzita osvetlenia, UV index, atmosférický tlak aj teplota, relatívna vlhkosť a hladina akustického tlaku.

„Zvyšovanie kvality života obyvateľov, znižovanie prašnosti a produkcie CO2 , ako aj realizácia ďalších opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy patrí k našim prioritám. V súčasnosti sa zameriavame na zelené témy, budovanie zelenej a modrej infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie záujmu obyvateľov zapájať sa do plánovania a realizácie zmien vo verejnom priestore. Som rád, že inštalácia tejto stanice je ďalší krok, ktorým prispejeme k meraniu kvality ovzdušia v našom meste, k zvyšovaniu informovanosti smerom k verejnosti a zavádzaniu potrebných opatrení,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Mnohé mestá na Slovensku dlhodobo avizujú problémy so znečisteným ovzduším, pričom ťažisko problému sa v posledných rokoch presúva najmä na dopravu, energetiku a priemyselné zóny. Preto sa samospráva v súčasnosti pripravuje na nové programové obdobie, a zároveň realizuje viacero environmentálnych projektov zameraných na regeneráciu vnútroblokov, vypracovanie klimatickej stratégie, zlepšenie energetickej efektívnosti budov a energetického manažmentu, ako aj plánovanie udržateľnej mobility. Mesto pripravuje aj projekt modernizácie cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66, ktorý zefektívni dopravu na vyťažených dopravných uzloch. Cieľom je prispieť  k skvalitneniu dopravy či ovzdušia v meste.

„Inštalácia tejto stanice sa realizovala v rámci rekonštrukcie časti verejného osvetlenia a na prenos údajov do centra používa IoT (internet vecí) sieť verejného osvetlenia. Meracia stanica nám umožní sledovať mnoho veličín, na základe ktorých vieme, okrem iného, pristúpiť k lepšej regulácii intenzity verejného osvetlenia, ako aj k lepšiemu energetickému manažmentu,“ dopĺňa Martin Vyleťal, vedúci odboru rozvojových aktivít mesta.

Dáta z meteostanice sú prístupné širokej verejnosti na odkaze: https://app.verejneosvetleni.cz/viewer/public/?host=banska-bystrica a v sekcii Životné prostredie  na oficiálnom webe mesta. 

„Lokálne dáta o kvalite životného prostredia sú pre nás nevyhnutné z hľadiska stanovenia si priorít mesta, a následného plánovania environmentálnych opatrení. Merania nám doplnia informácie, ktoré máme z Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia. Verím, že postupne sa nám podarí takéto stanice doplniť aj do ďalších častí mesta,“ povedal Martin Lakanda, koordinátor pre životné prostredie mesta Banská Bystrica.

 

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora