Aktuality

Modernejšie školy aj vďaka získaným dotáciám

Dve banskobystrické základné školy uspeli v projekte Modernejšia škola

Dve banskobystrické základné školy uspeli v projekte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorého cieľom je modernizovať priestory škôl a skvalitniť vyučovací proces. Základná škola Spojová na Fončorde a ZŠ Jozefa Gregora Tajovského na Gaštanovej ulici v Podlaviciach tak budú môcť vďaka získaným dotáciám vytvoriť vo svojich budovách oddychové zóny a revitalizovať triedy.

Do vyhlásenej výzvy rezortu školstva Modernejšia škola sa zapojili takmer všetky základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica, pričom úspešné boli dve. Základná škola Spojová využije získané finančné prostriedky vo výške takmer 30 000 eur na prebudovanie školského bufetu na otvorenú študovňu, ktorá sa bude využívať nielen na učenie a prednášky, ale aj na relax či spoločenské stretnutia.

Projekt sme postavili na výmene krátkodobého jedla pre telo za dlhodobejšie, trvácnejšie a vzácnejšie jedlo pre dušu a myseľ. Chceme v škole vybudovať centrálne miesto, ktoré žiakov zaujme svojím modernejším dizajnom a budú sa tam cítiť príjemne. Otvorenú študovňu spojenú so školskou knižnicou plánujeme vytvoriť v centre budovy s pohodlným sedením a výberom kníh, aby bola srdcom, mozgom a dušou celej školy, ktorú budú môcť žiaci vyhľadávať v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách,“ opisuje plánovaný projekt riaditeľka ZŠ Spojová Šárka Kováčová.

Žiaci zo Spojovej sa tak môžu tešiť na priestory, ktoré sa stanú dejiskom obľúbených výchovno-vzdelávacích a voľnočasových aktivít, akými sú Spojovácka noc literatúry, literárna čajovňa či besedy so spisovateľmi a významnými osobnosťami. Súčasťou projektu sú voľne prístupné vysunuté čitateľské kútiky na chodbách so sedacími vakmi i premietacím plátnom. Modernejší vzhľad čaká aj vestibul Základnej školy v Podlaviciach.

Sme vďační, že rezort školstva si vybral aj našu školu a schválil nám financie v maximálnej výške 30 000 eur na účely modernizácie interiéru. Do projektu sme vstúpili s cieľom vytvoriť príjemné prostredie pre žiakov vybudovaním oddychových zón na chodbách a v triedach. V najbližších mesiacoch sa vestibul ZŠ prezlečie do supermoderného outfitu, ktorým bude žiakov vychovávať a motivovať k lepším výkonom,“ dopĺňa riaditeľ ZŠ J. G. Tajovského Milan Pápay.

 

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora