Aktuality

Mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu

rokovanie s hasičmi

17. august, 16:00 hod.

V súvislosti s počasím, ktoré bolo v noci extrémne, došlo v rámci Banskej Bystrice  k rozsiahlym materiálnym škodám. Od polnoci samospráva v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom, mestskými spoločnosťami, zamestnancami MsÚ i dobrovoľníkmi sumarizuje ich rozsah, prebiehajú záchranné práce a celkovú vzniknutú situáciu monitoruje. Mesto vyhlásilo mimoriadny situáciu a vyzýva Banskobystričanov a Banskobystričanky, aby boli trpezliví, nakoľko sa škody odstraňujú priebežne podľa dôležitosti. Z dôvodu bezpečnosti musel byť uzatvorený Mestský park na Tajovského ulici i viaceré cintoríny.

Do tejto chvíle bolo poškodené trolejové vedenie v smere do Rooseveltovej nemocnice i Kremničky opravené a sfunkčnené. Trolejbusy by tak už mali jazdiť na všetkých linkách do jednotlivých lokalít bez obmedzení. Sprejazdnené sú aj všetky cesty i chodníky, a postupne sa mestské dodávateľské spoločnosti Milan Smädo ꟷ MIS – údržba ciest a komunikácií a  Begbie postarajú aj o  dočistenie miestnych komunikácií od drobných konárov, lístia a iného nánosu po silnom vetre.

Aktuálne evidujeme do dvesto podnetov a ďalšie neustále prichádzajú, preto sa snažíme nastaviť plán priorít. Pracovníci ZAaRES-u, príslušníci mestskej polície, dodávateľské spoločnosti mesta a ďalší zamestnanci mestského úradu sú od skorého rána v teréne, preverujú všetky požiadavky, koordinujú svoju prácu s hasičmi a najproblematickejšie veci postupne odstraňujú. Žiadame obyvateľov, aby boli trpezliví.  Zároveň ich vyzývame, aby v najbližších dňoch nenavštevovali cintoríny ani mestský park, nakoľko v týchto lokalitách je potrebné odstrániť popadané stromy, ďalšie desiatky ošetriť a stabilizovať,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Od skorého rána podávajú pomocnú ruku obyvateľom aj zamestnanci Podniku medzitrhu práce. Mesto zároveň zakúpilo materiál a plachty, ktorými v spolupráci s príslušníkmi z Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica pomáha obyvateľom v najviac zasiahnutých lokalitách prekrývať odtrhnuté strechy. Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev pristavilo podľa požiadaviek vo viacerých mestských častiach veľkokapacitné kontajnery na zber odpadu.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou nasadí vlastné kapacity aj Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Banská Bystrica, ktorý bude zabezpečovať čistenie a odstraňovať poškodené stromy na území intravilánu mesta.

Na základe podnetov od obyvateľov v súvislosti s výpadkom dodávky elektrickej energie sme zisťovali od Stredoslovenskej distribučnej, a. s. aktuálny stav. „V Banskej Bystrici máme v týchto chvíľach plošné problémy s dodávkou elektriny už iba v mestskej časti Radvaň. Na riešení pracujeme a v najbližších hodinách by sa mala postupne obnovovať dodávka elektriny pre čoraz viac odberateľov. Podnikneme všetky potrebné kroky, aby sme okruh zasiahnutých odberateľov čo najskôr zúžili. Kedy však odstránime poruchu definitívne, to zatiaľ nedokážeme odhadnúť. Situácia je extrémne náročná v mnohých lokalitách stredného Slovenska. Lokálne sa v Banskej Bystrici môžu ešte riešiť jednotlivé poruchy na úrovni nízkeho napätia, ale k tým sa dostaneme až po odstránení porúch na úrovni vysokého napätia,“ informuje Miroslav Gejdoš, špecialista externej komunikácie Stredoslovenskej distribučnej, a. s.

Vzniknuté škody môžu obyvatelia aj naďalej nahlasovať na linku 159, na ktorej polícia zaznamenáva podnety a postupne zabezpečuje ich riešenie. Vyvrátené, zlomené či poškodené stromy je možné nahlásiť priamo ZAaRESu na e-mail sekretariat@zaaresbb.sk.

17. august, 10:00 hod.

Počas noci z pondelka, 16. augusta na utorok, 17. augusta sa Banskou Bystricou prehnal silný vietor spojený s dažďom a krupobitím, ktorý spôsobil v meste nemalé škody. Vzhľadom na situáciu dnes zasadol krízový štáb mesta a od skorých ranných hodín sú v teréne všetky záchranné zložky, ktoré mapujú situáciu a pomáhajú obyvateľom pri odstraňovaní vzniknutých škôd. Týka sa to najmä vyvrátených stromov, zlámaných konárov a strhnutých striech z rodinných domov.

Samospráva v spolupráci s Mestskou políciou, Hasičským a záchranným zborom a mestskými dodávateľskými spoločnosťami intenzívne komunikujú, prijímajú podnety a pomáhajú vo všetkých mestských častiach. Najhoršia situácia bola pri Rooseveltovej nemocnici, kde už ZAaRES uvoľnil troleje a postupne sa začína s potrebnými opravami, ale aj na Fončorde, v Sásovej či v Podlaviciach, kde strhlo viacero striech z rodinných domov.

V súčasnosti sú spriechodnené všetky hlavné tepny. Mesto má k dispozícii plachty na prekrytie domov a spolu s hasičmi zabezpečuje  výškovú techniku a plošiny potrebné na pomoc obyvateľom rodinných domov, najmä v Podlaviciach a v Sásovej.

„Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí sú v plnom nasadení už od nočných hodín. V teréne sú desiatky zamestnancov mesta, mestských spoločností a dobrovoľníkov, ktorí operatívne reagujú a vykonávajú potrebné pomocné práce. Usilujeme sa postupovať systematicky a vzhľadom na zlepšujúce sa počasie verím, že sa situácia ustáli aj napriek tomu, že nové podnety stále pribúdajú. Zasahujeme vo všetkých lokalitách. Banskobystričania si vždy vedeli pomôcť, a preto prosím obyvateľov, ktorí majú tú možnosť, aby aj tentokrát prejavili spolupatričnosť a podali pomocnú ruku svojim susedom a známym, ktorým nočná búrka zničila majetok alebo sa momentálne v čase dovolenkového obdobia nachádzajú mimo svojho bydliska“ vyzýva primátor mesta Ján Nosko.

Všetky vzniknuté škody môžu obyvatelia nahlasovať na linku 159, na ktorej polícia zaznamenáva podnety a postupne zabezpečuje ich riešenie. Vyvrátené, zlomené či poškodené stromy je možné nahlásiť priamo ZAaRESu na e-mail sekretariat@zaaresbb.sk.

Mgr. Dominika Grešková
Kancelária primátora

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora