Aktuality

Mesto pristupuje k nevyhnutným opatreniam na Mlynskej ulici

IMG_6485

Počas posledných dní sa vplyvom počasia zhoršil zosuv svahu nad miestnou komunikáciou na Mlynskej ulici v Podlaviciach. V záujme bezpečnosti obyvateľov mesta ako účastníkov cestnej premávky preto musí samospráva pristúpiť k nevyhnutným opatreniam.

Mesto Banská Bystrica ako správca miestnych komunikácií v najbližšom období umiestni v tejto lokalite výstražné dopravné značenie, ktoré vodičov a chodcov upozorní na možné nebezpečenstvo padajúcich kameňov.

O pomoc zároveň požiadame aj odborníkov z oblasti geológie, aby nám odporučili okamžitý spôsob zásahu, ktorý je najvhodnejší, a zároveň navrhli trvalé riešenie na odstránenie problému zosúvajúceho sa svahu.

Odporúčame obyvateľom – vodičom i chodcom, aby sa vyhli spomínanej časti miestnej komunikácie na Mlynskej ulici v Podlaviciach a dôrazne ich žiadame, aby v nevyhnutnom  prípade boli obozretní a dbali na možné nebezpečenstvo.

Mgr. Dominika Mojžišová
Kancelária primátora