Aktuality

Dobrovoľné komunitné cielené testovanie – odpovede na najčastejšie otázky, odporúčania

IMG_1593

14. január 2021, 16:00 hod.: O dobrovoľné komunitné testovanie je záujem 

Mesto Banská Bystrica v spolupráci s banskobystrickým okresným úradom organizuje najbližší víkend (16. – 17. januára 2021 od 8:00 do 18:00 hod.)  dobrovoľné komunitné, resp. cielené testovanie ľudí, ktorí musia chodiť do práce a majú potvrdenie o tom, že nemôžu pracovať z domu. Pracujúci totiž vytvárajú v rámci mesta a okresu najväčšiu mobilitu a  v súčasnej nepriaznivej epidemiologickej situácii môžu byť šíriteľmi nákazy COVID-19. Mesto zároveň rozširuje možnosť dať sa otestovať aj pre všetkých živnostníkov (SZČO), ktorí sa riadne zaregistrujú na portáli https://www.banskabystrica.sk/testovanie a na príslušnom odbernom mieste sa preukážu živnostenským oprávnením. 

Pripomíname, že komunitné dobrovoľné cielené testovanie je určené pre pracujúcich ľudí, ktorí majú trvalý pobyt alebo miesto výkonu práce v okrese Banská Bystrica, a zároveň majú potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom je uvedené, že nemôžu pracovať z domu. Mesto chce takýmto spôsobom ochrániť svojich obyvateľov a pomôcť k zlepšeniu súčasnej pandemickej situácie v banskobystrickom okrese.

Som presvedčený, že vzhľadom na zimné počasie a obdobie lockdownu je komunitné testovanie určené len pre pracujúcich ľudí prospešnejšie, ako testovanie všetkých obyvateľov. Malo by ísť hlavne o zodpovednosť voči kolegom, pracovnému kolektívu a svojmu okoliu. Komunitným cieleným testovaním môžeme chrániť personálny kapitál zamestnávateľov, pretože zvýšený počet nakazených zamestnancov na COVID-19 môže spôsobiť kolaps podniku,“ hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Mesto otvorí počas nadchádzajúceho víkendu celkovo 12 odberných miest. Z avizovaného počtu 13 sa testovanie neuskutoční z technických príčin v zdravotníckom zariadení Mammacentrum sv. Agáty.

Všetci doposiaľ prihlásení záujemcovia na toto odberné miesto už boli o tejto skutočnosti informovaní s prosbou, aby si zvolili iné odberné miesto v rámci nášho mesta. Aj keď komunitné testovanie nie je povinné, ale dobrovoľné, doposiaľ evidujeme celkom slušný záujem. Zo 7 200 dostupných termínov je kapacita aktuálne naplnená na 50-percent. Záujem prejavili zamestnávatelia ako Slovenská pošta, Banskobystrický pivovar, Slovenská agentúra životného prostredia a pod.,“ dopĺňa primátor Nosko.

Komunitné cielené testovanie na svojom dnešnom zasadnutí odsúhlasila aj Bezpečnostná rada okresu Banská Bystrica, ktorá prijala niekoľko odporúčaní. Zástupcovia samosprávy a odborníci vyzývajú všetkých, ktorí majú príznaky ochorenia COVID-19, aby sa komunitného cieleného testovania nezúčastňovali. Zároveň žiadajú, aby sa záujemcovia na komunitné testovanie neprepravovali v skupinách, ale aby uprednostnili individuálnu dopravu. Práve registrácia na konkrétny čas prostredníctvom rezervačného formulára má prispieť k tomu, aby sa pred odbernými miestami nevytvárali dlhé rady a aby sa ľudia nezhromažďovali a navzájom sa neohrozovali. Je nevyhnutné naďalej dodržiavať minimálne tri základné opatrenia: RÚŠKA – ODSTUPY – DEZINFEKCIA RÚK. Odporúčame záujemcom teplo sa obliecť, pretože počasie sa môže počas víkendu meniť. Mesto bude v sobotu a v nedeľu priebežne nahlasovať pozitívne testované osoby na RÚVZ Banská Bystrica. Každý otestovaný záujemca dostane písomné potvrdenie o výsledku testu v zmysle metodiky Ministerstva zdravotníctva SR.

14. január 2021, 9:00 hod.: FAQ – odpovede na najčastejšie otázky

 • komunitné testovanie nie je povinné, ale DOBROVOĽNÉ. Ak ste pracujúci, boli by sme radi, keby ste sa na ňom zúčastnili. Ide o zodpovednosť voči kolegom, ktorých v práci môžete ohroziť a voči vášmu okoliu.
 • komunitné cielené DOBOROVOĽNÉ testovanie NIE JE CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE nariadené Vládou SR. Mesto Banská Bystrica ho organizuje preto, že chce chrániť svojich obyvateľov a pomôcť k zlepšeniu súčasnej situácie nakoľko PRACUJÚCI ľudia vytvárajú v meste najväčšiu mobilitu a môžu byť šíriteľmi nákazy. Sme presvedčení, že vzhľadom na počasie a obdobie lockdownu je KOMUNITNÉ TESTOVANIE pre pracujúcich ľudí prospešnejšie, ako testovanie všetkých obyvateľov
 • môžu sa registrovať aj ŽIVNOSTNÍCI, tí však budú musieť predložiť pred testovaním živnostenský preukaz
 • v prípade, že bol záujemca pretestovaný v blízkom období, aj napriek tomu sa môže dať otestovať, ak spĺňa podmienky, teda má trvalý pobyt alebo miesto výkonu práce v okrese Banská Bystrica, a zároveň má potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom je uvedené, že nemôže pracovať z domu
 • ak spadáte do výnimky (pracujete v kritickej infraštruktúre alebo máte prácu, ktorú nemôžete vykonávať z domu a využívate mestské materské školy alebo detské jasle) a ak sa na dobrovoľnom cielenom komunitnom testovaní počas tohto víkendu nedáte otestovať, vaše dieťa môže nastúpiť do škôlky alebo jaslí, nakoľko toto testovanie je DOBROVOĽNÉ
 • komunitné testovanie neovplyvní otvorenie MŠ a ZŠ, v tomto prípade čakáme na usmernenie Ministerstva školstva SR
 • CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE nariadené vládou, ktoré by sa malo uskutočniť 23. a 24. januára 2021, bude povinné a budete ho musieť absolvovať aj napriek tomu, že sa zúčastnite na komunitnom cielenom dobrovoľnom testovaní tento víkend 16. a 17. januára
 • všetky odberné miesta vytvorené v priestoroch základných škôl budú po uzavretí dôkladne dezinfikované

13. január 2021, 17:00 hod.: Podrobné info ku komunitnému dobrovoľnému cielenému testovaniu

Mesto Banská Bystrica v spolupráci s banskobystrickým okresným úradom plánuje najbližší víkend (16. – 17. januára 2021 od 8:00 do 18:00 hod.)  zorganizovať komunitné, resp. cielené testovanie ľudí, ktorí musia chodiť do práce a majú potvrdenie o tom, že nemôžu pracovať z domu. Pracujúci totiž vytvárajú v rámci mesta a okresu najväčšiu mobilitu a  v súčasnej nepriaznivej epidemiologickej situácii preto majú vyššiu pravdepodobnosť byť šíriteľmi nákazy COVID-19. Samospráva vyzýva inštitúcie, podniky a obchodné prevádzky sídliace v okrese Banská Bystrica, aby nám nahlásili predbežný počet záujemcov o testovanie. Pripravujeme tiež online registračný systém na adrese: testovanie.banskabystrica.sk, vďaka ktorému by sme na odberných miestach predišli dlhým radom v tomto nepriaznivom počasí. Online registračný systém by mal byť dostupný už zajtra v dopoludňajších hodinách.

Informácie od zamestnávateľov o počte záujemcov o testovanie samospráve poslúžia na zistenie predbežného počtu testovaných. Online registračný systém umožní záujemcom nahlásiť sa na testovanie na presný čas a miesto.

Kto sa môže prísť otestovať?

Týka sa to ľudí, ktorí majú trvalý pobyt alebo miesto výkonu práce v okrese Banská Bystrica, a zároveň disponujú potvrdením od zamestnávateľa, v ktorom je uvedené, že nemôžu pracovať z domu.

Každý záujemca sa musí zaregistrovať. Urobiť tak môžete TU

V prípade, že sa vám nepodarí zaregistrovať online, môže tak urobiť telefonicky prostredníctvom kontaktu 048/4330 777. Týmto spôsobom je možné sa zaregistrovať  od štvrtka do soboty v čase od 8:00 do 15:00 hod.

Vyzývame zamestnávateľov, podniky a obchodné prevádzky sídliace v okrese Banská Bystrica a zamestnávateľov, ktorých zamestnanci fyzicky vykonávajú prácu v našom okrese, aby nám nahlásili, koľko ich zamestnancov má záujem pretestovať sa na ochorenie COVID-19. Zároveň ich žiadame, aby svojich zamestnancov motivovali k tomu, aby túto formu pretestovania využili, a prispeli tak k zlepšeniu epidemiologickej situácie v našom meste aj okrese“ vyzýva primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Odberné miesta

V Banskej Bystrici je vytvorených 13 mobilných odberných miest:

 1. Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, 974 01 Banská Bystrica
 2. Základná škola Ďumbierska 17, 974 11 Banská Bystrica
 3. Základná škola, Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, 974 09 Banská Bystrica
 4. Základná škola, Golianova 8, 974 01 Banská Bystrica
 5. Základná škola Moskovská 2, 974 04 Banská Bystrica
 6. Základná škola, Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica
 7. Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, 974 05 Banská Bystrica
 8. Základná škola, Sitnianska 32, 974 11 Banská Bystrica
 9. Základná škola, Spojová 14, 974 04 Banská Bystrica
 10. Základná škola Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8, 974 01 Banská Bystrica
 11. Základná škola, Trieda SNP 20, 974 01 Banská Bystrica
 12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
 13. Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a. s. – ProCare, Tibora Andrašovana 46, 974 01 Banská Bystrica

V prípade vysokého záujmu má mesto k dispozícii potrebný personál na možné rozšírenie počtu odberných tímov. Pripomíname, že zamestnanci príslušných inštitúcií, podnikov a obchodných prevádzok budú otestovaní na základe nahlásenia sa do online rezervačného systému a pred testovaním budú musieť predložiť potvrdenie od zamestnávateľa, ktorým preukážu, že v súčasnosti je nevyhnutné, aby vykonávali prácu fyzicky – na svojom pracovisku.

„Komunikovali sme aj so starostami okolitých obcí s tým, že sme pripravení poskytnúť testovanie aj pre ich obyvateľov, ktorí pracujú v našom meste alebo v podnikoch, firmách a prevádzkach v rámci okresu. Budeme pripravení operatívne reagovať, aby sme záujem o testovanie dokázali pokryť,“ dopĺňa Nosko.

Testovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov

 Mestské materské školy a detské jasle fungujú až do odvolania len pre deti zákonných zástupcov,  z ktorých aspoň jeden pracuje v kritickej infraštruktúre, resp. pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Pre žiakov z tohto istého dôvodu zároveň fungujú  školské kluby a školské jedálne v základných školách.

Mesto Banská Bystrica v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a Okresným úradom v Banskej Bystrici v priebehu dnešného dňa otestovalo na ochorenie COVID-19 cca 150  ľudí, z čoho len jeden prípad bol pozitívny. V tejto aktivite plánujeme pokračovať aj 15. januára 2021, kedy bude pretestovaných ďalších cca 200 ľudí. Týka sa to pedagogických aj nepedagogických zamestnancov našich materských škôl, ako aj vychovávateliek školských klubov, pracovníkov školských jedální a ďalších nepedagogických zamestnancov. Na  toto testovanie  mesto vytvorilo mobilné odberné miesto v priestoroch Základnej školy J. Bakossa.

Celoplošné testovanie avizované Vládou SR

Mesto Banská Bystrica spolu s odborníkmi preferuje komunitné, resp. cielené testovanie ľudí, ktorí musia chodiť do práce. Ak však Vláda SR bude trvať na tom, aby samosprávy opäť organizovali celoplošné testovanie aj v súčasnom nepriaznivom období, mesto Banská Bystrica to bude rešpektovať a je pripravené zorganizovať aj celoplošné testovanie počas určeného víkendu 23. – 24. januára 2021.

Mgr. Dominika Mojžišová,
Kancelária primátora

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora