Aktuality

Kandidatúra Banskej Bystrice na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 bola pre nás skúsenosť

cm-logo-ehmk-1

Podklady potrebné na uchádzanie sa o zisk titulu Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026 pripravoval poverený tím niekoľko mesiacov. Projekt musí byť súčasťou celkovej koncepcie a stratégie rozvoja nášho mesta na nasledujúce roky. Jeho koncept s názvom Cultural Mining  sme začiatkom februára 2021 odprezentovali aj pred medzinárodnou odbornou komisiou.

Niekoľkomesačná intenzívna príprava prihlášky Banskej Bystrice do projektu EHMK 2026 vyústila do prezentácie, ktorá sa vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu uskutočnila online, formou videohovoru. Porotcovia, ktorých touto úlohou poverila Európska komisia, sú totiž z desiatich krajín sveta. Našu delegáciu tvoril primátor mesta Ján Nosko a členovia prípravného tímu. Odbornej porote sa   prihovorili z priestorov banskobystrickej radnice a počas 90 minút odprezentovali hlavné posolstvo kandidatúry. Pozornosť upriamili aj na krásy srdca stredného Slovenska – mesta pod Urpínom a nechýbala ani potrebná diskusia.

Banskobystrická kandidatúra niesla heslo „Kultúrou ku hviezdam“, kam prostredníctvom konceptu Cultural Mining aj mierila. Hlavná koordinátorka projektu Miroslava Jančová opisuje pojem „Cultural Mining“ ako proces, počas ktorého sa najcennejšie časti kultúry – umenie, prírodné bohatstvo, kultúrne dedičstvo, vzdelávanie a sociálne vzťahy stávajú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Peter Černek, koordinátor programu a rozvojových aktivít EHMK 2026 v kraji k tomu dodáva: „Cultural Mining je našim nástrojom na vytvorenie imaginárnych ciest a prepojení medzi mestom, krajom, jeho historickým dedičstvom, kultúrnymi, neziskovými a vzdelávacími inštitúciami a predovšetkým medzi ľuďmi. Je to náš pomyselný proces spájania sa nenásilnou formou s cieľom podporovať a prepájať sa, aby sme mohli vyťažiť to najlepšie pre našu budúcnosť.“

„Kultúra už dávno nie je len o umení. Je o tom, ako sa správame sami k sebe, k ostatným ľuďom a, samozrejme, k prírode. Závisí od toho, ako žijeme a poukazuje na to dobré, ale aj zlé. Kultúra je o nás – ľuďoch, a my tvoríme mesto, kraj, Slovensko, Európu aj lepší svet,“ dodáva Ľubica Gombalová, členka prípravného tímu. 

V predvýberovej fáze posudzovala odborná porota ôsmich slovenských kandidátov – Banskú Bystricu, Hlohovec, Martin, Nitru, Trenčín, Trnavu, Prešov a Žilinu. Dnes, 5. februára 2021 Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom sociálnych sietí oznámilo tri mestá, ktoré postúpili do užšieho výberu. Banská Bystrica medzi nimi, žiaľ, nie je a o zisk titulu Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026 zabojujú Trenčín, Nitra a Žilina.

Vízia Banskej Bystrice bola jasná – opätovne premeniť naše mesto na centrum kultúry so zázemím pre všetkých, ktorí spoločne prispievajú ku kultúrnemu, spoločenskému, sociálnemu, komunitnému i ekonomickému rozvoju mesta.  Projekt kandidatúry sa zameriaval najmä na nosné témy, ku ktorých rozvoju mesto Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj a partnerské vzdelávacie inštitúcie strategicky pristupujú.

Spolupráca mesta a kraja bola prepojená cez rovnaké vnímanie európskych a ľudských hodnôt a aktívny prístup k riešeniu hlavných výziev. Verím, že aj napriek tomu, že porota pre postup uprednostnila iné mestá, hlavná myšlienka spolupatričnosti, ktorá v plnej miere zohľadňuje náš rozmanitý región, sa z Banskobystrického kraja nevytratí,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Hoci sa cesta za titulom Banská Bystrica – Európske hlavné mesto kultúry 2026 končí, príprava tohto projektu vytvorila pôdu pre dosiahnutie strategického cieľa – stať sa do roku 2033 regionálnym centrom kultúry s kvalitným zázemím a komplexnou infraštruktúrou. Zároveň sa naštartovala komunikácia nielen s partnermi, ale aj s kultúrnymi aktérmi.

Rád by som sa poďakoval celému tímu, ktorý odviedol obrovský kus poctivej práce. Celé naše snaženie nebolo len o získaní titulu Európske hlavné mesto kultúry, ale predovšetkým o vytvorení koncepcie a vízie, ktoré chceme naplniť. Teší ma, že sa nám podarilo pripraviť stratégiu do roku 2026, o čom vlastne projekt EHMK je. Tiež sa nám podarilo zosieťovať veľké množstvo šikovných ľudí nielen z Banskej Bystrice, ale aj zo širšieho okolia. Príprava konceptu Cultural Mining je veľkým impulzom pre rozvoj a napĺňanie potrieb nášho mesta, ktoré má svoje tradície, a v ktorom sa organizuje viac ako 1 500 kultúrnych a iných spoločenských podujatí za rok. Som hrdý na všetkých, ktorí sa pokúsili za naše mesto zabojovať. Verím, že tím bude fungovať aj naďalej pri napĺňaní našich cieľov. Patrí vám veľké ďakujem a postupujúcim želám veľa šťastia v ceste za titulom,“ hovorí primátor Ján Nosko.

 

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora

Galéria