Aktuality

Informačná výstava v Lazovnej ulici poukáže na klimatickú zmenu a dôležitosť zavádzania zelenej a modrej infraštruktúry, potrvá do konca septembra

Informačno-vzdelávacia výstava k projektu Zelené sídliská (zelené oázy)

Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Dialogue Centrom, n. o. organizuje informačno-vzdelávaciu výstavu zameranú na dôležitosť zavádzania opatrení smerujúcich k zmierňovaniu dopadov a prispôsobovaniu sa klimatickej zmene. Samospráva chce trvale zvyšovať kvalitu života všetkých obyvateľov, a práve realizáciou zelených projektov zabezpečiť rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry, ktorej význam v súčasnom období neustále rastie. Cieľom výstavy je zároveň priblížiť projekt Zelené sídliská (zelené oázy) zameraný na dosiahnutie kvalitnejších verejných priestranstiev v siedmich vytypovaných vnútroblokoch.

Výstava s 15-timi informačnými panelmi bude inštalovaná v Lazovnej ulici v stredu, 8. septembra 2021 a potrvá približne mesiac. Jej otvorenie sa uskutoční v ten istý deň o 16:00 hod. a pokračovať bude sprievodnou diskusiou „Dialóg verejnosti s odborníkmi: Spoločne hľadáme riešenia pre adaptáciu sa na zmenu klímy v Banskej Bystrici“ o 16:30 hod. v 365 Labbe v Lazovnej ulici.

Cieľom podujatia je zvýšiť informovanosť Banskobystričanov a Banskobystričaniek o projekte Zelené sídliská (zelené oázy) a celkovo rozprúdiť diskurz v meste na tému adaptácie sa na zmenu klímy v mestskom prostredí, resp. na sídliskách. Zároveň je dôležité, aby sme obyvateľom objasnili, prečo chceme tieto projekty robiť participatívnym spôsobom. Veríme, že podujatie podnieti spoločné hľadanie a zdieľanie myšlienok, tvorivosť a inšpiráciu,“ objasňuje Soňa Kariková z Dialogue Centre, n. o.

Cieľom participácie je informovať verejnosť o plánovaných aktivitách, získať spektrum názorov a argumentácií, hľadať inovatívne riešenia v prospech väčšiny a nájsť vzájomnú dohodu medzi obyvateľmi, odborníkmi a mestom.

Informačno-vzdelávacia výstava je odštartovaním verejných diskusií, ktoré následne plánujeme zorganizovať v siedmich lokalitách, kde pracujeme na projektoch Zelených sídlisk (zelených oáz). Všetky podnety obyvateľov budú spracované do požiadaviek, podľa ktorých sa budú vytvárať návrhy jednotlivých lokalít a formovať podklady pre projekty alebo urbanisticko-architektonicko-krajinársku súťaž návrhov. Všetkých srdečne pozývam,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.

Okrem  zelených sídlisk samospráva aktuálne pracuje  aj na projekte Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica – vypracovanie mestskej klimatickej stratégie, realizácia opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy a mnohých ďalších.

 

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora