Aktuality

DOTAZNÍK – pripravujeme Koncepciu rozvoja športu, chceme poznať názor obyvateľov a športových klubov

IMG_2405

Banská Bystrica je mestom športu a  olympijských víťazov. V roku 2017 niesla titul Európske mesto športu a v roku 2022 bude hostiť najväčšie športové podujatie, aké sa kedy na Slovensku konalo – Európsky olympijsky festival mládeže EYOF 2022. Na to, aby sa šport uberal v Banskej Bystrici správnym smerom aj v budúcnosti, potrebuje samospráva poznať názory obyvateľov, športovcov a športových klubov a organizácií, ktoré v našom meste pôsobia. Všetky zmysluplné návrhy budú zapracované do vznikajúcej Koncepcie rozvoja športu.

Súčasťou prípravy Koncepcie rozvoja športu v meste Banská Bystrica do roku 2027 sú  aj participatívne metódy ꟷ dotazníkové prieskumy pre rôzne záujmové skupiny, širokú verejnosť, odbornú verejnosť, akademickú obec, poradné skupiny a pod.  Odpovede získané v prieskume pomôžu samospráve zistiť, na ktoré oblasti by sa mala Banská Bystrica zamerať, aby boli podmienky pre výchovu nových olympionikov a účastníkov ďalších, nielen vrcholových súťaží, čo najlepšie.

Cieľom prieskumu je zistiť potreby športových a záujmových organizácií v jednotlivých  oblastiach športu. Koncepcia športu nášho mesta pomôže rozšíriť ponuku a kvalitu služieb športu, ktoré zabezpečuje mesto a ďalší poskytovatelia,  zlepšiť kvalitu športovej infraštruktúry, organizačného zabezpečenia a športových podujatí. Veríme, že odpovede obyvateľov nám pomôžu zmapovať potreby v jednotlivých lokalitách, v oblastiach voľnočasových aktivít, rekreačného športu  a športu pre všetkých,“ objasňuje koordinátorka športovej koncepcie, vedúca oddelenia športu MsÚ Dana Cibuľková.

Pomôžte nám vyplniť formulár, váš názor je pre nás dôležitý

Samospráva okrem obyvateľov a športových klubov plánuje osloviť aj riaditeľov škôl, poslancov mestského zastupiteľstva a členov odborných  komisií MsZ. Výsledkom prieskumu bude aj pasportizácia športových ihrísk na území mesta, ktorá bude zaznamená v digitálnej mape mesta Banská Bystrica.

Ďakujeme všetkým za ochotu a spoluprácu pri získavaní informácií. Pri vypĺňaní voľte odpovede tak, aby čo najviac zodpovedali vašim predstavám. Odpovede by mali inšpirovať  k prijatiu opatrení smerujúcim k zvýšeniu kvality športových služieb, infraštruktúry a športového organizačného prostredia, v ktorom žijete,“ dopĺňa Dana Cibuľková.

Formulár pre obyvateľov mesta Banská Bystrica nájdete TU

Formulár pre športové kluby a organizácie pôsobiace v Banskej Bystrici je dostupný TU.

Formulár je možné vypĺňať v termíne do 15. júna 2021. V prípade, že obyvatelia nemajú možnosť vyplniť formulár elektronicky,  bude k dispozícii na Klientskom centre MsÚ Banská Bystrica.

 

Oddelenie športu