Aktuality

Dopravné obmedzenia na Partizánskej ceste, v Podlaviciach a v Iliaši

ilustračná foto Partizánska cesta

Asfaltovanie Partizánskej cesty 

Po rekonštrukcii Hornej ulice a ulice Československej armády pokračujú stavebné práce na Partizánskej ceste. V závere týždňa a počas soboty je plánované asfaltovanie, ktoré vylúči na istý čas trolejbusovú dopravu z trasy Námestie slobody, Partizánska ceste a ul. 29. augusta. Obyvateľom sa ospravedlňujeme za zníženie komfortu a prosíme ich o trpezlivosť.

  • 29. ꟷ 30. júl (štvrtok, piatok) – asfaltovanie podkladových vrstiev na Partizánskej ceste. Partizánska cesta bude prejazdná pre všetky vozidlá, vrátane trolejbusov (aktualizované dňa 27. júla).
  • 31. júl (sobota) – asfaltovanie obrusnej vrstvy na Partizánskej ceste, prejazdná pre všetky vozidlá, vrátane trolejbusov (aktualizované dňa 27. júla).

Počas asfaltovania bude v dňoch 29. a 30. júla 2021 Partizánska cesta nakoniec prejazdná pre všetky vozidlá, vrátane trolejbusov. Dopravný podnik v záujme minimalizácie negatívneho dopadu dopravných obmedzení na cestujúcu verejnosť počas pokládky nových asfaltov zmobilizoval všetky kapacity aj na sobotu, 31. júla, keď zabezpečí dopravné služby na trolejbusových linkách 1,2,4,6, a 7 náhradnými vozidlami bez potreby využitia trolejovej dráhy. Na cesty sa dostanú všetky tri dualbusy, elektrobus i náhradné autobusy

Asfaltovanie v Podlaviciach

V mestskej časti Podlavice sa bude asfaltovať Buková a Gaštanová ulica s nasledovnými obmedzeniami:

  • 28. júl (streda) – asfaltovanie Bukovej ulice na konci pri otočke autobusov. Keďže sa počas práce nebudú mať autobusy kde otočiť, na deň bude dočasne zrušená zastávka „Skubín, otočka“.
  • 28. a 29. júla (streda, štvrtok) – asfaltovanie Gaštanovej ulice – prejazdná bude vždy po jednej polovici vozovky. Obyvateľov čakajú len krátkodobé obmedzenia  na bočných vjazdoch na Limbovú a Javorovú ulicu. Mestská hromadná doprava bude fungovať bez obmedzenia.

Výstavba nového mosta v Iliaši

Práce na výstavbe nového mosta v mestskej časti Iliaš pokročili a dostali sa do fázy, keď je opätovne potrebné úplne uzatvoriť starý provizórny most, ktorý slúži v novej polohe ako dočasná obchádzková trasa. Z dôvodu osádzania nosnej konštrukcie nového obojsmerného mosta bude uzatvorený v dňoch od 5. augusta (od 7:00 hod.) do 7. augusta 2021. Obyvateľom na prejazd poslúži poľná cesta v smere na Vlkanovú.

Harmonogram prác:

  • 5. augusta (7:00 hod.) uzatvorí zhotoviteľ dočasnú obchádzkovú trasu a začne inštalovať žeriav, ktorý bude osádzať nosné konštrukcie nového mosta
  • 6. augusta realizácia ukladania pozdĺžnych priehradových nosníkov
  • 7. augusta demontáž žeriavu
  • 8. augusta 2021 sprejazdnenie starého provizórneho mosta

 

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora