Aktuality

Banskobystričania a Banskobystričanky môžu prispieť k rozvoju nášho mesta rôznymi spôsobmi

OGP

Mesto Banská Bystrica sa ešte v minulom roku zapojilo do programu Partnerstva pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership Local, tzv. OGP Local 2020) spolu s partnerskými organizáciami – Interaktívnou školou urbanizmu a územného plánovania, n. o. a Dialogue Centre, n. o. Hlavným cieľom iniciatívy je vytvoriť akčný plán, zrealizovať ciele, ktoré v ňom budú nastavené a posilniť princípy otvorenosti a participácie.

Novovzniknutý tím otvoreného vládnutia zorganizoval prvé online stretnutie s obyvateľmi ešte v marci 2021. Keďže Banská Bystrica je jediným mestom na Slovensku, ktoré bolo do programu OGP Local 2020 vybrané, k prvým aktivitám patrilo informovanie ľudí, čo je to otvorené vládnutie, čo si predstavujú pod týmto pojmom, čo by malo mesto robiť, aby posilnilo princípy otvorenosti a participácie, a akým témam by sa malo venovať.

O participáciu obyvateľov a zapájanie sa do vecí verejných je čoraz väčší záujem, čoho svedkami sme denne. To, že sme za otvorený a konštruktívny dialóg sme deklarovali aj pripojením sa k Iniciatíve pre lokálne otvorené vládnutie. S našimi partnermi sme si nastavili pravidlá a verím, že túto iniciatívu ocení aj verejnosť. Keďže je to niečo nové, obe strany sa máme od seba čo učiť. Napriek tomu som presvedčený,  že naša spolupráca sa pretransformuje do reálnych krokov. Cieľ máme spoločný: zlepšiť dialóg mesta s obyvateľmi a skvalitniť formy spolupráce s podnikateľmi aj všetkými záujmovými skupinami,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Od marca sme pokročili a májové online stretnutie bolo zamerané už na konkrétne témy a problémy. Mnohé z nich sa podľa samosprávy dajú riešiť ešte skôr, než sa začne s vypracovaním akčného plánu, v niektorých oblastiach už mesto dokonca podniklo potrebné kroky.

Spoločne sme vybrali témy, ktoré odznievali najčastejšie. Ide napríklad o komunikáciu mestského úradu dovnútra i navonok, ďalej o tému transparentnosti v zmysle, akým spôsobom je mesto čitateľné a aký priestor dáva obyvateľom na to, aby participovali na projektoch. Zároveň pôjde o environmentálne, resp. zelené témy. Do konca júla plánujeme vypracovať akčný plán s návrhom konkrétnych aktivít, ktoré sa budú následne realizovať od augusta v priebehu jedného roka,“ dopĺňa Andrea Dolinská, koordinátorka pre participáciu mesta.

Mesto Banská Bystrica bolo zaradené medzi 56 samospráv, ktoré sú združené  v Iniciatíve Partnerstva  pre otvorené vládnutie.

 

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora