Aktuality

Banská Bystrica patrí k najzelenším krajským mestám aj vďaka mestským lesom

les

Záujem ľudí o prechádzky v lese od minulej jari po prijatí covidových opatrení stúpol a návštevnosť láme rekordy. Unikátnosť Banskej Bystrice spočíva v tom, že z ktorejkoľvek mestskej časti sa vieme len za pár minút ocitnúť v ozajstnom lese. Hoci banskobystrické mestské lesy nie sú rozlohou najväčšie, na ploche 7 200 hektárov ponúkajú tri rezervácie, lesoparky s náučnými chodníkmi, niekoľko významných rarít a bohatú faunu i flóru. Vďaka profesionálnej práci zamestnancov 100-percentnej mestskej organizácie Mestské lesy Banská Bystrica, s. r. o., ktorí sa o ne starajú trvalo udržateľnými a prírode blízkymi spôsobmi, patrí naše mesto k najzelenším na Slovensku.

Aktuálne sa práca Mestských lesov zameriava, okrem iného, na zalesňovanie.  Dnes s tým pomáhali skúseným zamestnancom aj deti z otvorenej škôlky ꟷ Lesný klub Mravenisko, ktorá sa nachádza v Laskomeri. Pomocnú ruku podal i primátor Ján Nosko, ktorý sa zároveň malým lesníkom poďakoval.

Sledovať, ako s vysádzaním stromčekov pomáhajú najmenší, pričom dodržiavajú všetky postupy, ktoré ich skúsení lesníci učia, je po celodenných rokovaniach príjemná psychohygiena. Ďakujem zamestnancom Mestských lesov za profesionálnu starostlivosť o najväčšie bohatstvo, ktoré mesto má. Malým „mravcom“ zas za aktívne nasadenie a za to, že sa s láskou starajú o našu prírodu,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Lesné porasty v mestských lesoch sú pestré a  vplyvom počasia odolávajú veľmi dobre. Keďže zamestnanci sa snažia lesy obhospodarovať prírode blízkymi a trvalo udržateľnými spôsobmi, po ťažbe nevznikajú veľké holiny, ktoré je potrebné dodatočne zalesniť. Banskobystrické lesy sú prevažne listnaté, preto ak vznikne nejaká čistina, spestrujú ju ihličnatými drevinami, najmä smrekmi, jedľami či smrekovcom opadavým

„Verejnosť vníma pozitívne, keď sa dozvie, že sa niekde majú vysadiť státisíce stromčekov. My, čo sa tejto problematike venujeme vieme, že v danej lokalite sa musela udiať nejaká veterná kalamita alebo požiar. Našťastie, nás takéto veci obchádzajú a zalesňovania nie je až tak veľa. Tento rok v našich mestských lesoch vysadíme okolo 15 200 kusov mladých stromčekov. V lete ich chránime proti burine vyžínaním a na jeseň sa natierajú repelentmi alebo ovčou vlnou, aby ich neobhrýzala zver,“ vysvetľuje Jozef Jankov, hlavný inžinier Mestských lesov Banská Bystrica, s. r. o.

Okrem bohatej prírody ponúkajú lesy v našom okolí dva lesoparky s náučnými chodníkmi a altánkami. Na Urpíne nájdete náučný chodník, ktorý znázorňuje, čo môžeme v lese vidieť – aké zvieratá v ňom žijú, aké rastliny v ňom rastú, o čom je práca lesníkov a pod. Aj vďaka aktivite dobrovoľníkov z Banskobystrického spolku okrášľovacieho a ochranného i členov Športového klubu HADVEO sú urpínske serpentíny čistejšie, vyhrabané od lístia.

Druhým je lesopark v Laskomeri, kde sa nachádza viacero altánkov. Novinkou sú náučné tabule zamerané na 17 druhov drevín, aby sa návštevník dozvedel o danom strome čo najviac. V najbližšej dobe pribudnú aj ďalšie väčšie tabule a nové altánky. Pre náročnejšieho turistu upravujú Mestské lesy turistické chodníky a prevádzkujú šesť obnovených chát. Obľúbeným miestom malých aj veľkých je európska rarita, ktorá sa nachádza v  doline Rakytovo pri Dolnom Harmanci –  kultúrna pamiatka na splavovanie dreva – 2,5 kilometra dlhý funkčný vodný žľab.

Zmyslom našej mestskej organizácie je lesný majetok zhodnocovať a zveľaďovať. Robiť to tak, aby boli lesy stále zelené, aby boli zdravé, aj keď negatívne civilizačné vplyvy na les sú v celej Európe veľké. Tým, čo prídu po nás ich chceme odovzdať odolné a kvalitné, aby plnili všetky funkcie, ktoré plniť majú. Dá sa to, len treba chcieť. Niekedy možno musíme viac zamakať, najmä v čase, keď sa rojí lykožrút, alebo keď nastane veterná či snehová kalamita. Práve vtedy musí zasiahnuť človek, aby nedošlo k nadmerným škodám a oslabeniu lesov,“ dopĺňa riaditeľ Mestských lesov, s. r. o. Blažej Možucha.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora