Aktuality

Banská Bystrica na Týždni otvoreného vládnutia

OGP_Iniciatíva pre otvorené vládnutie

Začiatok októbra patril Týždňu otvoreného vládnutia. Pri tejto príležitosti zorganizoval Úrad splnomocnenca Vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti podujatie, ktorého cieľom bolo reflektovať na doterajšie členstvo SR v Iniciatíve pre otvorené vládnutie, a zároveň ponúknuť priestor na diskusiu o ďalších cieľoch a výzvach v tejto oblasti. Mesto Banská Bystrica sa v októbri minulého roka stalo jednou z 56 samospráv na svete, ktoré sa hlásia k otvorenému vládnutiu na miestnej úrovni. Preto v rámci ponúkaných aktivít nemohli na podujatí chýbať ani zástupcovia nášho mesta.  

K Iniciatíve otvoreného vládnutia na miestnej úrovni sa k mestu Banská Bystrica pripojili aj dve partnerské neziskové organizácie ꟷ banskobystrická Interaktívna škola urbanizmu a územného plánovania (IŠUP) a Dialogue Centre (DC), ktoré sa špecializujú na participatívne procesy a skvalitňovanie dialógu.

Tento projekt vnímam ako nástroj na zlepšovanie otvorenej a dobrej komunikácie vo vzťahu k obyvateľom. Problémy, ktorými žijú ľudia v našom meste veľmi dobre poznáme. Niekedy im potrebujeme vysvetliť nejaký problém, odkomunikovať ho a  prijať dôležité rozhodnutie. Výstupy, ktoré od nich dostávame mnohokrát dávajú rozhodnutiam mesta podstatne  väčšiu legitimitu.  Zároveň spolupracujeme s rôznymi partnermi, aktérmi a skupinami, ktoré majú obrovský potenciál.  Našou povinnosťou je spájať ich, aby sme dokázali prijímať dobré a otvorené rozhodnutia smerom k obyvateľom, aby sa nám v meste žilo lepšie. Otvorenú a jasnú komunikáciu očakávame aj od vlády smerom k samosprávam. Verím, že sa nám bude dariť Akčný plán otvoreného vládnutia napĺňať,“ povedal na slávnostnom otvorení podujatia primátor Ján Nosko.

Zástupcovia samosprávy sa v priebehu týždňa zúčastnili aj na workshope, aby sa so všetkými záujemcami podelili o doterajšie skúsenosti. Viceprimátor Milan Lichý, Zuzana Gajdošíková, vedúca oddelenia medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu a Soňa Kariková, zástupkyňa partnerskej organizácie OGP Local – Dialogue Centre, n. o. zúčastneným prezentovali obsah a proces tvorby prvého akčného plánu Otvoreného vládnutia na lokálnej úrovni v Banskej Bystrici.

Spolupráca je absolútnym základom celého konceptu otvoreného vládnutia. Myslím si, že za ten krátky čas sa nám podarilo rozvinúť celkom zaujímavý model kooperácie medzi mestom a dvomi partnerskými občianskymi organizáciami, ktorý by sa mohol stať inšpiráciou pre tie ďalšie. Participatívnym spôsobom – s ďalšími občianskymi organizáciami a obyvateľmi sme dokázali vytvoriť prvý akčný plán pre Banskú Bystricu. Podstatné je, aby sme si otvorené vládnutie osvojili ako spoločnú  hodnotu, pretože  využívanie princípov dialógu, partnerstva a zdieľanej zodpovednosti, je mimoriadne dôležité pre riešenie súčasných výziev,“ dopĺňa Soňa Kariková.

_________________________________________________________________________________________

Iniciatíva pre otvorené vládnutie je medzinárodné zoskupenie krajín sveta, ktoré sa zaviazali podporovať dôveru občanov v štát a jeho inštitúcie prostredníctvom napĺňania kľúčových hodnôt, ktorými sú transparentnosť, participácia a zúčtovateľnosť. Otvorené vládnutie reflektuje na kultúru vládnutia, dobrého spravovania spoločnosti, ktorá podporuje transparentnú a zrozumiteľnú komunikáciu s obyvateľmi, spoluprácu na všetkých úrovniach vládnutia s relevantnými aktérmi a pod. Mesto Banská Bystrica je od roku 2020 prvým mestom na Slovensku, ktoré sa stalo členom miestneho programu Iniciatívy pre otvorené vládnutie – OGP Local.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora