Aktuality

Záhradnícke a rekreačné služby menia na vybraných plochách manažment kosenia

kosenie v meste Banská Bystrica

Zmena klímy sa prejavuje zvýšením priemernej teploty vzduchu a výkyvmi počasia. V súčasnosti je u nás v Banskej Bystrici dlhšie obdobie sucha sprevádzané len krátkodobými nízko intenzívnymi zrážkami. Mesto preto musí klásť čoraz väčší dôraz na zadržiavanie a lepšie využívanie vody na verejných priestranstvách a pristúpiť napríklad aj k zmene manažmentu kosenia na vybraných plochách. Premyslenejšou a prírode blízkou údržbou zelene môže správca zelene, mestská organizácia  Záhradnícke a rekreačné služby mesta (ZAaRES) dosiahnuť nielen ekonomické úspory, ale aj znížiť prašnosť, zlepšiť ochladzovanie priestoru i  ochranu rastlín a živočíchov.   

V praxi to znamená, že na niektorých plochách v meste dôjde k zníženiu intenzity kosenia alebo k tzv. mozaikovitému koseniu. Nižší počet kosieb sa týka približne 161 tisíc metrov štvorcových trávnikových plôch, čo predstavuje sedem percent z celkovej zelenej plochy v meste. Lokalít s väčším pohybom ľudí či okolia bytových domov sa nový manažment kosenia nedotkne. Frekventované lokality naďalej počítajú v priemere so šiestimi kosbami za rok.

Pohľady a  názory na kosenie sa líšia. Niektorí obyvatelia sa dožadujú intenzívnejšieho kosenia, iní volajú po prírode blízkom manažmente, po kosení s nižšou intenzitou. Nízko kosený, nepolievaný trávnik ľahko preschýna a mení sa na plochu, ktorá sa vysoko prehrieva. Je nevyhnutné akceptovať klimatickú zmenu, ktorá spôsobuje výkyvy počasia a zmierňovať jej dopad. Na celom území Banskej Bystrice vyhodnotili hlavnú funkciu jednotlivých trávnatých plôch v správe mesta a na základe toho bude správca mestskej zelene, mestská organizácia ZAaRES už v tomto období uplatňovať diferencovaný systém kosenia,“ objasňuje Milan Lichý, druhý zástupca primátora.

Ide o 24 plôch, napríklad na svahoch, v okolí schodísk, garáží a pod., na ktorých budú kosci zo ZAaRES-u vykonávať jednu až dve kosby za rok. Počas dažďov sa tak dosiahne lepšie zadržiavanie vody, obmedzenie výparov i ochladzovanie priestoru. Menej kosieb bude realizovaných aj v okolí vodných tokov. Vodné toky ako funkčné biokoridory vytvoria lepšie podmienky pre život a migráciu živočíchov. Rozumné kosenie môže však pomôcť aj alergikom.

„Správny manažment s vhodným nastavením kosenia môže byť prospešný nielen pre prírodu, ale aj pre ľudí. Pokiaľ ide o alergické reakcie, ktoré nám alergikom znepríjemňujú život, silnejšie bývajú na peľ burín ako sú napríklad ambrózia, palina, žihľava, mrlík. Buriny sa na správne udržiavaných plochách vyskytujú menej. Skorým jarným kosením do polovice mája môžeme predchádzať tiež tomu, aby počas peľovej sezóny, nedochádzalo k vysokej koncentrácii peľu v ovzduší z kvitnúcej trávy,“ dopĺňa viceprimátor Lichý.

Ďalším spôsobom udržateľného a prírode blízkeho manažmentu je tzv. mozaikovité kosenie.  Je to kosenie, pri ktorom sa nekosí celá plocha územia, ale vykosia sa len priestory okolo peších komunikácií, alebo sa tráva vykosí v pásoch alebo rôznch geometrických tvaroch (napríklad na Starohorskej ulici pri kosodrevine). V mestských parkoch budú pokosené centrálne plochy. V okolí krov a stromov sa ponechá porast vysokej trávy do vzdialenosti troch metrov.

V minulom roku sme mali zazmluvnených  externých koscov z vonku, ktorí kosili 25 percent celkových plôch. Chceme si však poradiť interne a prijatím takéhoto manažmentu kosenia by sme si mohli vystačiť aj s vlastnými silami. Polepšili by sme si aj z ekonomického hľadiska. Okrem toho nám pri kosení pomôže aj mestský sociálny Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých. Trinásť ľudí bude mať na starosti kosenie 13 cintorínov a areálov materských škôl. Plochy s inváznymi rastlinami budú kosené pravidelne tak ako doteraz, aby nedochádzalo k znehodnocovaniu životného prostredia,“ dopĺňa Ivan Šabo, riaditeľ Záhradníckych a rekreačných služieb mesta.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Prílohy na stiahnutie