Aktuality

Opätovne vyzývame ľudí k disciplíne, začali sme s čistením mesta

Vyzývame k disciplíne

Mestská polícia kontroluje verejné priestranstvá

Za uplynulé dni nám Banskobystričania adresovali podnety, že na niektorých miestach dochádza vo večerných hodinách k zhromažďovaniu ľudí bez ochranných rúšok. V prípade, že obyvatelia zaznamenajú porušovanie platných nariadení, žiadame ich, aby kontaktovali mestskú políciu na čísle 159.  Pripomíname, že od 25. marca až do odvolania sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez použitia rúška, šálu, šatky a pod. Zdôrazňujeme, že centrálnym Krízovým štábom SR bolo nariadené odporúčanie, aby seniori v obchodoch nakupovali v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. Zároveň  prosíme ostatných, aby tento čas vyhradený pre starších ľudí rešpektovali a snažili sa svoje nákupy realizovať v inom čase. Uvedomujeme si, že jarné počasie láka do parkov a do prírody, ale ani v tomto prípade by sme nemali strácať ostražitosť.  Buďme aj naďalej disciplinovaní, nosme rúška a zbytočne nevytvárajme veľké skupiny.

Dezinfekcia mesta sa začala už cez víkend

V súčasnej mimoriadnej situácii začalo mesto od soboty, 28. marca s dezinfekciou mestského mobiliáru na verejných priestranstvách. Ide najmä o čistenie lavičiek, smetných košov, prístreškov na autobusových zastávkach i verejných toaliet na námestí. Počas víkendu sa špeciálne mobilné zariadenie pohybovalo na najfrekventovanejších miestach Banskej Bystrice − na pešej zóne Námestia SNP, v Mestskom parku na Tajovského ulici, v Parku pod Pamätníkom SNP, na Námestí Slobody a pod. Postupne prechádzalo mestskými časťami Radvaň, Fončorda a Podlavice. Dnes sa vykonávajú tieto opatrenia v centre mesta popri ceste I/66. Jednotlivé lokality sa dezinfikujú ekologicky, horúcou vodou. Túto formu chceme v najbližšom čase ponúknuť aj veľkým obchodným reťazcom so zámerom čistenia nákupných vozíkov. V aktuálnom týždni začína mesto aj so strojovým čistením miestnych komunikácií po zime.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

 

Galéria