Aktuality

Začal sa nový školský rok, školy a škôlky boli úspešné v národnom projekte

Začiatok šk. roka

Dnes v Banskej Bystrici otvorilo svoje brány 27 materských a 11 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Keďže školám sa tento rok neodporúčalo organizovať hromadné  vítanie žiakov, primátor Ján Nosko pozdravil aspoň prvákov a ich rodičov v Základnej škole s materskou školou Jána Bakossa. Niektoré školy a škôlky uspeli počas letných prázdnin v Národnom projekte rezortu školstva pod názvom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ podporujúcom inkluzívne vzdelávanie. Znamená to, že učiteľom budú v triedach vypomáhať napr. pedagogickí asistenti, školskí psychológovia, špeciálni a sociálni pedagógovia.  

Do mestských materských škôl k dnešnému dňu nastúpilo 2186 škôlkarov a do základných škôl 5905 žiakov. Presné údaje bude mať zriaďovateľ až po úvodných dvoch týždňoch nového školského roka. V Základnej škole s materskou školou Jána Bakossa dnes netrpezlivo čakalo na svoj prvý školský deň 51 prváčikov.

Vkročiť prvýkrát do školy je ako vystúpiť po prvý raz na mesiac. Škola je jedno veľké dobrodružstvo, ktoré nebude vždy jednoduché zdolať. Som ale presvedčený, že s pomocou pani učiteliek, pánov učiteľov a svojich rodičov to určite zvládnete. Prajem vám úspešný začiatok školského roka, aby ste si našli veľa kamarátov a radi sem chodili,“ povedal primátor Ján Nosko v ZŠ s MŠ Jána Bakossa.

Cez letné prázdniny niektoré základné a materské školy uspeli v národnom projekte, ktorého realizátorom je Metodicko-pedagogické centrum Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Na zozname úspešných uchádzačov sú MŠ Senická cesta a MŠ Na Lúčkach, ZŠ Ďumbierska i ZŠ s MŠ Radvanská 1. Zároveň uspeli aj ZŠ Sitnianska 32 a ZŠ Trieda SNP, ktoré budú projekt realizovať až od budúceho školského roka,“ objasňuje Anna Martišovičová, vedúca Školského úradu.

MŠ Senická cesta 82 napríklad v novom školskom roku prijala jedno dieťa so zdravotným problémom chrbtice, dve deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Škôlku zároveň navštevuje dieťa nepočujúcej matky, deti rozvedených rodičov, deti s poruchami reči, dieťa s dioptriami a jedno s problémom správania sa.

V našej škôlke sa postupne snažíme o inklúziu, byť uvedomelí, trpezliví, vytrvalí, prispôsobiví a láskaví. V zmiešanej skupine pri dvadsiatich rôznych aj vekovo rozdielnych deťoch a jednej učiteľke, je práca veľmi náročná. Asistenta pri práci s deťmi  veľmi oceníme a sme radi, že sme boli v projekte úspešní,“ hovorí riaditeľka MŠ Senická cesta Janka Polomská.

ZŠ s MŠ Radvanská 1 chce aj prostredníctvom inkluzívneho tímu napĺňať víziu školy, a to vzdelávať a vychovávať deti tak, aby mali rovnaké šance pre štart do života. Aby boli rešpektované také, aké sú, a aby svoje schopnosti naplno rozvíjali pre budúci samostatný život. Cieľom je zefektívniť preventívnu činnosť v škole, zachytiť žiakov pochádzajúcich z rizikového prostredia, a následne s nimi a ich rodinami pracovať.

Som presvedčený, že nielen údržba, ale aj projekty zamerané na zvyšovanie kvality vzdelávacieho procesu sú dôležité, posunú naše materské a základné školy na vyššiu úroveň a zároveň uspokoja zvyšujúce sa nároky pedagógov, rodičov, a najmä potreby detí,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora