Aktuality

Vďaka rozšíreniu riadiaceho strediska MsP pribudli aj nové pracovné miesta

Rozšírenie riadiaceho strediska MsP

Mestský kamerový systém začal pracovať v novom režime. So zavedením a skvalitnením ovládacích prvkov pribudli na pracovisku banskobystrickej mestskej polície ďalšie štyri monitory. Spolu s rozšírením riadiaceho strediska kamerového systému mesta boli zároveň vytvorené aj nové pracovné miesta. Hlavným cieľom je zvýšenie bezpečnosti na verejných priestranstvách v Banskej Bystrici.

Samotné riadiace stredisko kamerového systému mesta  je chráneným pracoviskom, pričom činnosť na ňom zabezpečujú výlučne zamestnanci so zdravotným ťažkým postihnutím. Od nového roka sa  zvyšuje i tabuľkový počet týchto pracovných síl zo súčasného stavu 5 na 8 operátorov. Zamestnanci budú na novosystematizované miesta prijímaní po splnení všetkých podmienok postupne.

Kým v predchádzajúcom období bolo možné pozorovať výstupy z mestských kamier na štyroch monitoroch s jedným ovládacím prvkom,  dnes môžeme súčasne sledovať a ovládať kamery vďaka ďalším štyrom monitorom a ďalšiemu ovládaciemu prvku. Vďaka tomu pribudnú aj  noví  operátori a som si istý, že sa tým zvýši efektívnosť využívania kamier v celom meste,“ hovorí náčelník MsP Ivan Holík.

Aktuálne monitoruje jednotlivé mestské časti Banskej Bystrice 95 kamier, z toho 17 sa nachádza na autobusovej stanici. Ďalšie štyri sa v súčasnosti inštalujú v rôznych lokalitách mesta.

Kamerový systém umožňuje v súlade s platnou legislatívou nielen tzv. online monitorovanie pozorovaním snímaného prenosu z jednotlivých kamier v automatickom režime, ale aj detailné snímanie dejov a udalostí súvisiacich s neštandardným správaním sa osôb v celom meste, pre ktoré by mohlo dôjsť k narúšaniu verejného poriadku. Nasnímaný výstup je možné použiť i ako dôkazový materiál v ďalšom konaní v zmysle osobitných zákonov,“ objasňuje náčelník mestskej polície Ivan Holík.

Kamery monitorujú rôzne športoviská v meste, okolia obchodných stredísk na sídliskách, dôležité historické pamiatky  a mnohé iné zákutia v meste pod Urpínom. Častokrát záznamy z kamier mestskej polície využíva aj Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Už veľakrát sa ukázalo, že vďaka rýchlej reakcii príslušníkov mestskej polície sa podarilo vypátrať tých, ktorí ničili verejný majetok alebo ohrozovali životy iných. Verím, že s ďalším vybavením, novou technikou i personálom, bude mestská polícia ešte viac pružnejšia a schopná reagovať na vzniknuté situácie v našom meste,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora