Aktuality

Uvoľňovanie vládnych opatrení – fungovanie mestského úradu a ďalších zariadení

Mestský úrad Banská Bystrica

Mestský úrad od 1. júna otvorený pre verejnosť v plnom rozsahu

Vzhľadom na uvoľnenie opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19, mesto Banská Bystrica otvára od 1. júna pre verejnosť  mestský úrad vrátane jedálne v plnom rozsahu, za dodržiavania opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. Klientske centrum, Matričný úrad a ohlasovňa pobytu budú pre verejnosť otvorené nasledovne:

Úradné hodiny klientskeho centra:

Pondelok 7:30 – 15:30  hod.

Utorok 7:30 – 15:30  hod.

Streda  7:30 – 17:00  hod.

Štvrtok 7:30 – 15:30  hod.

Piatok 7:30 – 15:00  hod.

Úradné hodiny Matriky a ohlasovne pobytu:

Pondelok 7:30 – 15:30  hod.

Utorok 7:30 – 15:30  hod.

Streda 7:30 – 17:00  hod.

Štvrtok nestránkový deň

Piatok 7:30 – 15:00  hod.

MHD od 1. júna v štandardnom režime

S ďalším uvoľňovaním opatrení sa k 31. máju končí aj platnosť mimoriadnych cestovných poriadkov v MHD. Znamená to, že trolejbusy a autobusy sa od 1. júna vrátia do štandardného režimu a budú fungovať tak ako pred začiatkom mimoriadneho koronavírusového obdobia.

Otvorenie základných škôl, materských škôl a mestských detských jaslí 1. júna

Z rozhodnutia ministra školstva sa od 1. júna otvárajú materské školy, školské kluby detí, prvý stupeň a piate ročníky základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica za dodržania všetkých hygienických opatrení hlavného hygienika SR. Na základe prejaveného záujmu rodičov, nastúpi na prvý stupeň a do piatych ročníkov 2 702 žiakov z celkového počtu 3 500 (v percentuálnom vyjadrení 77 %). Aj v prípade materských škôl robíme všetko preto, aby sme uspokojili maximálny počet rodičov, no narážame najmä na problémy z kapacitného a personálneho hľadiska. V mestských škôlkach pracuje 31 pedagógov, ktorí patria do rizikovej skupiny, a nie všetci plánujú k 1. júnu do práce nastúpiť. Keďže v triedach sa môže na jedného pedagogického zamestnanca nachádzať skupina max. 15 detí, otvorenie niektorých tried nebudeme schopní zabezpečiť z personálneho hľadiska. Vzhľadom na kapacitné možnosti, prednostne sú umiestňované deti rodičov z prvej línie, deti pedagogických a odborných zamestnancov, deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku, predškoláci, deti osamelých rodičov, deti zamestnaných rodičov a ďalej podľa kapacít a záujmu rodičov. Okrem škôl a škôlok budú od 1. júna otvorené aj mestské detské jasle v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica.

Otvorenie Hodinovej veže, Robotníckeho domu a informačných centier

Od 1. júna bude  pre verejnosť opäť sprístupnená Hodinová veža, Robotnícky dom, Informačné centrum na Radnici (Námestie SNP 1) a Turisticko-informačné centrum, ktoré sa nachádza v priestoroch autobusovej stanice.

Podujatia v Banskej Bystrici

Štvrtá fáza uvoľňovania vládnych opatrení platná od 20. mája 2020 dovoľuje organizátorom usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte maximálne do 100 ľudí. V platnosti však naďalej ostáva zákaz organizovať akékoľvek hromadné podujatia súťažného športového charakteru.

Aktuálne opatrenia nájdete sú dostupné na stiahnutie TU.

Zariadenia sociálnych služieb

Vďaka priaznivému vývoju epidemiologickej situácie sú opäť povolené návštevy rodinných príslušníkov v zariadeniach pre seniorov KOMUCE a Jeseň, ako aj v Stredisku sociálnych služieb. Klienti môžu počas dňa na krátko opustiť zariadenie, pričom sú upozorňovaní na to, aby sa vyhýbali uzatvoreným priestorom s vysokou koncentráciou ľudí. Od 3. júna boli opätovne spustené aj ambulantné služby – kaderník, pedikér a holič.

Ostaňte informovaní

Získajte informácie o dostupnosti lekární, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, škôl, internátov či školských zariadení prehľadne na jednom mieste.V prípade, že vás zaujímajú informácie z mesta Banská Bystrica, kliknite sem: https://koronavirus.mapybb.sk/. Ak žijete v inom okrese banskobystrického regiónu, všetky informácie nájdete tu: https://koronavirus.bbsk.sk/.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora