Aktuality

Úplná uzávierka mosta na ulici 9. mája z dôvodu realizácie protipovodňových opatrení

Most na Ul. 9 mája Banská Bystrica

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik v súvislosti s realizáciou stavby Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami týmto oznamuje, že na základe žiadosti  zhotoviteľa stavby STRABAG dochádza odo dňa 14.07.2020  v súvislosti s rozhodnutím  mesta Banská Bystrica k úplnej uzávierke miestnej komunikácie na Ul. Hronské predmestie pri objekte č. 12 v celkovej dĺžke 20 metrov  a na základe povolenia OÚ Banská Bystrica dochádza k úplnej uzávierke cesty II/591 v úseku od 0,000 do 0,115 ckm na Ulici 9. mája v Banskej Bystrici. Uzávierka bude trvať do 31.8.2020.

 Obchádzková trasa je zabezpečená v smere do centra BB – Mičinská cesta, Golianova, Cesta k Smrečine, Štefánikovo nábrežie a v smer Uhlisko – Štefánikovo nábrežie, Ul. Pod Urpínom, 9. mája.

V čase uzávierky cesty č. II/591 bude most cez rieku Hron pri malej železničnej stanici Banská Bystrica – mesto, slúžiť ako obchádzková trasa v jednom smere jazdy pre motorové vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t súčasne nižšie ako 2,2 m s dočasným otvorením prejazdu popod železničný most. Pre opačný smer jazdy ako aj vozidlá nad 3,5 t a vyššie ako 2,2 m je obchádzková trasa vedená cez križovatku Smrečina a následne cez miestne komunikácie na Uhlisku.

Počas rekonštrukcie bude na dotknutých pozemných komunikáciách v Banskej Bystrici osadené prenosné dopravné značenie.

Marián Bocák
hovorca SVP