Aktuality

SVP: Predĺženie termínu uzávierky mosta v súvislosti s realizáciou protipovodňových opatrení

Most na Ul. 9 mája Banská Bystrica

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik v súvislosti s realizáciou stavby Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami týmto oznamuje, že na základe žiadosti  zhotoviteľa stavby STRABAG dochádza k predĺženiu uzávierky mosta na ulici 9. mája v Banskej Bystrici, ktoré malo trvať do 31.8.2020.

Na základe nepredvídateľných udalostí, zistených počas realizácie stavebných prác budú obmedzenia trvať do 30.9.2020.

Obchádzková trasa bude naďalej  zabezpečená v smere do centra BB – Mičinská cesta, Golianova, Cesta k Smrečine, Štefánikovo nábrežie a v smer Uhlisko – Štefánikovo nábrežie, Ul. Pod Urpínom, 9. mája.

V čase uzávierky cesty č. II/591  most cez rieku Hron pri malej železničnej stanici Banská Bystrica – mesto, slúži ako obchádzková trasa v jednom smere jazdy pre motorové vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t súčasne nižšie ako 2,2 m s dočasným otvorením prejazdu popod železničný most. Pre opačný smer jazdy ako aj vozidlá nad 3,5 t a vyššie ako 2,2 m je obchádzková trasa vedená cez križovatku Smrečina a následne cez miestne komunikácie na Uhlisku.

Počas rekonštrukcie bude na dotknutých pozemných komunikáciách v Banskej Bystrici osadené prenosné dopravné značenie.

Ing. Marián Bocák
hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku