Aktuality

Stanovisko mesta k narušeniu priebehu Osláv SNP

Oslavy SNP

Počas víkendových osláv Slovenského národného povstania sa pri Pamätníku SNP prejavila skupina ľudí, ktorí hlasnými výkrikmi protestovali proti najvyšším ústavným činiteľom. Mesto Banská Bystrica sa od ich konania dištancuje. Zároveň by sme radi zdôraznili, že samospráva nedisponovala žiadnymi informáciami o konaní takéhoto protestu, nakoľko si spomínaná skupina demonštrantov nesplnila oznamovaciu povinnosť voči mestu. Aj napriek tomu, že bezpečnosť v areáli Pamätníka SNP bola v kompetencii Policajného zboru Slovenskej republiky, Mestská polícia Banská Bystrica pri vzniknutej situácii spolupracovala a v súlade so zákonom o zhromažďovacom práve protestujúcich vyzvala, aby nenarúšali dôstojný priebeh osláv. „Demokraciu si ctíme, no takéto prejavy rozhodne nepatria k pietnej spomienke, ktorá sa spája s jednou z najvýznamnejších historických udalostí 2. svetovej vojny,“ uzatvára primátor Ján Nosko.

Mgr. Dominika Mojžišová
Kancelária primátora