Aktuality

Stanovisko mesta Banská Bystrica k voľbám poštou zo zahraničia

volby

Na sociálnych sieťach sa objavili informácie týkajúce sa doručenia nekompletných hlasovacích lístkov pri voľbe zo zahraničia. Vzhľadom na citlivú tému pred voľbami mesto Banská Bystrica deklaruje, že došlo k zlyhaniu ľudského faktora bez akéhokoľvek úmyslu. Bezodkladne sme preto komunikovali s riaditeľkou Odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a v priebehu dnešného dňa prijmeme opatrenia, ktoré zamedzia opakovaniu sa podobnej situácie. O možnosť voliť zo zahraničia požiadalo 1295 obyvateľov Banskej Bystrice a z dôvodu vzniknutého problému mesto zašle všetkým žiadateľom nové obálky s kompletnou sadou hlasovacích lístkov a sprievodným listom, avšak bez návratnej obálky. Samozrejme, pri tomto procese bude zabezpečená dôkladná kontrola nad rámec bežných opatrení súvisiacich s distribúciou hlasovacích lístkov.

Mgr. Dominika Mojžišová

hovorkyňa primátora