Aktuality

Spolupráca mesta a univerzít neustále napreduje

Univerzitná rada mesta Banská Bystrica

Symbióza mesta a univerzít by mala byť bežnou súčasťou života samosprávy. Banskej Bystrici sa to vďaka kvalitnej spolupráci s Univerzitou Mateja Bela, Akadémiou umení či Fakultou zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity dlhodobo darí napĺňať. Na včerajšom zasadnutí primátora a Univerzitnej rady všetci zúčastnení deklarovali, že priestor na nové spoločné aktivity je naďalej široký.

Bol by som rád, keby spolupráca medzi školami a mestom fungovala aj naďalej. Vedecká obec a študenti nám pomôžu nielen s organizáciou najväčšieho Európskeho mládežníckeho olympijského festivalu EYOF 2022, ale aj pri spracovaní výzvy na získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026, o ktorý sa chceme uchádzať. Som vďačný, že v Banskej Bystrici máme kapacity z vedeckého a umeleckého sveta, aj vďaka ktorým môžeme naše mesto posúvať dopredu,“ povedal na úvod zasadnutia Univerzitnej rady primátor Ján Nosko.

Na stretnutí členovia rady zhodnotili doterajšiu i plánovanú spoluprácu s mestom. Samospráva s UMB, o. i., aktivovala vzťahy v oblasti smart riešení a komunikáciu s Odborom rozvojových aktivít mesta. Aj podpisom Memoranda o spolupráci a podpore podujatia EYOF 2022 deklarovala Univerzita Mateja Bela svoju plnú súčinnosť.

Sme pripravení ponúknuť pomoc v rámci ubytovacej infraštruktúry. Zároveň sme sa zaviazali, že budeme spolupracovať nielen na poli organizačnom, ale aj vedeckom. Identifikovanie a spracovanie určitých ekonomických a širších aspektov je veľmi dôležité nielen v kontexte samotného podujatia, ale aj v kontexte samosprávy ako takej.  Mesto bude môcť do budúcna využívať výsledky v rámci efektívnejších rokovaní a argumentovania v prospech organizovania takéhoto podujatia,“ hovorí Vladimír Hiadlovský, rektor Univerzity Mateja Bela.

Kreatívni umelci z Akadémie umení okrem výstav svojich prác v rôznych mestských priestoroch častokrát pomáhajú pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí, natáčaní videí atď. Ďalšiu spoluprácu otvára práve titul Európskeho hlavného mesta kultúry 2026.

Som rád, že sme mohli byť nápomocní a akceptovali ste delegovaného kolegu, ktorý sa postará o hlavnú dramaturgiu pri spracovaní žiadosti o tento titul.  Priestor vidím aj pri organizácii EYOF-u, v rámci ktorého by mohli byť naši študenti súčinní pri kreovaní kultúrneho programu,“ doplnil rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici Michal Murin.

Pomocnú ruku počas EYOF-u priloží aj Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorá má sídlo v Banskej Bystrici. Podľa dekanky Beaty Frčovej sú študenti pripravení pomôcť so zdravotníckymi službami ako záchranári či sestry.

Som presvedčená, že budú platnými členmi tímov EYOF-u a budú to robiť veľmi radi. Zároveň sa nám spolu s mestom darí naštartovať spoluprácu aj v sociálno-zdravotnej oblasti. Fyzioterapia je zaujímavá, vidíme aj priestor pre vedeckú implementáciu  a vieme si predstaviť projekty, ktoré by mohli pomôcť mestu aj fakulte. Študenti prišli aj s nápadom vytvoriť náučné slučky, ktoré by sa mohli vysielať v MHD a poukazovať na sedenie či státie počas cestovania,“ hovorí dekanka Fakulty SZU Beata Frčová.

V závere stretnutia hostia diskutovali o mimoriadnom koronavírusovom období, ktoré sa dotklo nielen miestnej samosprávy, ale predovšetkým aj študentov a univerzít. Všetci sa zhodli na tom, že jednotlivé kroky neboli zo strany štátu centrálne koordinované. Šéfovia univerzít si preto vypracúvajú vlastné karanténne postupy, aby sa vedeli pripraviť na nový akademický rok. Napr. len na UMB nastúpi na študentské domovy od septembra 2600  študentov.  Podľa zúčastnených je najvyšší čas, aj spolu s BBSK, uvažovať o zriadení karanténneho centra v prípade, že sa v niektorom zo študentských domovov vyskytne prípad nákazy. Členovia Univerzitnej rady sa zároveň dohodli, že aktivity v rámci prípadnej ďalšej vlny pandémie budú spoločne koordinovať a budú platnými členmi krízového štábu mesta.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora