Aktuality

Situácia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je stabilizovaná

Testovanie-v-zariadeniach_SS_BB

Testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 absolvovali počas víkendu aj klienti a zamestnanci pobytových a ambulantných zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica. Vďaka včas prijatým opatreniam, či už počas prvej vlny pandémie, v letných mesiacoch, a na začiatku druhej vlny šírenia COVID-19, je stav v mestských zariadeniach stabilizovaný a všetky služby, okrem denných stacionárov, fungujú aj naďalej.

Celý priebeh testovania zabezpečovali samotní zamestnanci – sociálni pracovníci, vedúci jednotlivých úsekov a zdravotníci v konkrétnych pobytových zariadeniach sociálnych služieb. Otestovaných bolo 205 klientov, z toho pozitívni na COVID-19 sú 14. Z počtu 116  testovaných zamestnancov je pozitívnych  6.

Napriek niekoľkým pozitívnym prípadom je situácia v našich zariadeniach stabilizovaná. Je to najmä vďaka včas prijatým opatreniam, ich dôslednému dodržiavaniu a disciplíne všetkých zamestnancov a klientov. Chcem sa poďakovať všetkým za ich nasadenie a zodpovedné správanie, vďaka ktorému môžeme poskytovať sociálne služby v meste aj naďalej,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Testovanie na COVID-19 sa týkalo zariadení, ktoré poskytujú v Banskej Bystrici pobytové služby: Zariadenie pre seniorov Jeseň na Internátnej, KOMUCE na Krivánskej, Stredisko sociálnych služieb a útulok KOTVA pre rodiny s deťmi na Mičinskej ceste.

Zariadenia môžu fungovať aj ďalej, nakoľko klienti, ktorí mali pozitívny test na COVID-19 ostali v izolácii a nie sú vo fyzickom kontakte s ostatnými. Všetky kroky sme následne po testovaní v našich zariadeniach dôkladne odkonzultovali s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva,“ hovorí vedúca Oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti MsÚ  v Banskej Bystrici Beata Styková.

Zároveň sa na celoplošnom testovaní zúčastnili aj všetci zamestnanci ambulantných služieb a zamestnanci terénnych sociálnych služieb: Rozprávkové jasličky, komunitné centrá v Rudlovej-Sásovej a na Fončorde, opatrovateľská a prepravná služba i denné centrá. Otestovaných bolo celkom  91 zamestnancov, z ktorých  sú dvaja pozitívni.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora