Aktuality

Primátor Ján Nosko rokoval s ministrom dopravy a výstavby Andrejom Doležalom

Rokovanie primátora Jána Noska s ministrom dopravy a výstavby Andrejom Doležalom

V Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP dnes privítal primátor mesta Banská Bystrica  Ján Nosko delegáciu Ministerstva dopravy a výstavby SR na čele s ministrom Andrejom Doležalom. Spolu so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a Slovenskej správy ciest (SSC) rokovali na témy rozvoja dopravnej infraštruktúry v našom regióne.

K vopred stanoveným témam vedenia mesta a odborných útvarov MsÚ sa vyjadrovali zástupcovia rezortu dopravy z oblasti cestnej dopravy a pozemných komunikácií, železničnej a kombinovanej dopravy, zástupcovia inštitúcií NDS i SSC.  Zloženie rokovacej delegácie ocenil aj primátor Ján Nosko.

Iniciovali sme stretnutie s pánom ministrom, aby sme dostali odpovede na otázky k projektom, ktoré sa dlhodobo v našom meste a regióne neriešia. Ide napríklad o dobudovanie R1-ky v smere na Slovenskú Ľupču či výstavbu protihlukovej steny R1. Zaoberali sme sa aj témami lokálnejšieho charakteru, napr. rekonštrukciou cesty I/59 v Novom svete a križovatky v Kremničke. Od pána ministra a ďalších hostí sme žiadali, aby nám aktualizovali súčasný stav a časový harmonogram týchto investičných akcií. Banskobystričania sa oprávnene pravidelne pýtajú, v akom štádiu projekty sú, preto chceme poznať odpovede,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Vedenie mesta upozornilo ministra Doležala aj na projekt výstavby zjazdu z rýchlostnej cesty R1 v smere na Tajovského ulicu, kde v ranných a popoludňajších špičkách dochádza k dopravným zápcham. Ďalšími témami boli kompetencie miest a obcí týkajúce sa pripravovaného Stavebného zákona a otvoreného združenia Iniciatíva stredné Slovensko v súvislosti so severojužným prepojením Slovenska modernou dopravnou infraštruktúrou.

„Počas konštruktívnej diskusie odznelo veľa požiadaviek a nápadov, ktoré neostali bez reakcie. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s rezortom dopravy, ktorá ak bude pokračovať minimálne tak dynamicky, ako prebiehalo dnešné rokovanie, prinesie požadované výsledky,“ dopĺňa Nosko.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora