Aktuality

Poznáme víťazov tohtoročného Participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica

prbb

Všetci Banskobystričania, a tiež študenti navštevujúci školy v našom meste, sa aj tento rok mohli zapojiť do participatívneho rozpočtu, a podporiť tak dobré nápady a úsilie predkladateľov. Minimálne jednému, maximálne však štyrom projektom, mohli odovzdať svoj hlas do 21. decembra 2020 do 12:00 hod.  Následne boli hlasy sčítané a suma 40 000 eur, ktorá je na tento účel vyčlenená v rozpočte mesta, bude rozdelená medzi štyri najúspešnejšie projekty.

Aj napriek nepriaznivej ekonomickej situácii, s ktorou sa ľudia i samosprávy museli popasovať počas roka 2020, sa prípravná fáza k novým projektom realizovala. Do hlasovania postúpilo trinásť návrhov, ktoré boli zamerané na životné prostredie, pohyb a šport či na zlepšenie komunitného života. Tento rok prišlo projekty podporiť 376 obyvateľov či študentov, ktorí spolu odovzdali až 916 hlasov.

„Priebeh hlasovania bol v poriadku. Počas niekoľkých dní sme síce zaznamenali výpadok externej stránky, ktorej obsahom sú kompletné projektové návrhy, no tento problém bol bezodkladne odstránený a hlasovať sa dalo každý deň. V súčasnosti už poznáme štyri víťazné návrhy. Vzhľadom na to, že v roku 2020 sa realizácia projektov musela preložiť na rok 2021, tie tohtoročné budú s najvyššou pravdepodobnosťou realizované v roku 2022,“ objasňuje koordinátorka participatívneho rozpočtu Andrea Dolinská.

Najvyšší počet hlasov (162 hlasov) získal projekt s názvom Urpínske serpentíny II. – kvetinový erb Banskej Bystrice, obnova zábradlí a chodníkov. Cieľom je prinavrátenie čara lokalite, ktorú navštevujú obyvatelia mesta i turisti.  Podporu dostal aj projekt Radšej parkour a workout ako mobil v ruke (120 hlasov). Ide o pridanie kombinovaného workoutového a parkourového cvičebného prvku vedľa detského ihriska na sídlisku Severná. Ihrisko sa zatraktívni, a zároveň vznikne priestor na športové aktivity aj pre staršie deti. Tretí podporený projekt má citlivý podtón. Jeho názov je Pietne a pohrebné miesto pre nenarodené deti (111 hlasov). Aj vďaka hlasujúcim tak vznikne chýbajúci priestor pomáhajúci rodičom, ktorí náhle prišli o svoje očakávané dieťa. Cieľom je tiež pomoc pri zmierení sa s bolestnou situáciou. Štvrtý projekt, ktorý bude vďaka hlasujúcim zrealizovaný má názov Centrum Radvaň – brána k novým stretnutiam (83 hlasov). Projekt je zameraný na obnovu a modernizáciu priestoru, ktorý bude slúžiť pre činnosť a zasadnutia občianskeho združenia, výboru mestskej časti či občianskej rady, a je teda určený všetkým obyvateľom Radvane.

„Participatívny rozpočet máme v meste už šesť rokov a stále sa snažíme posúvať ho vpred. Je to možné najmä vďaka členom koordinačnej rady, ktorí sa tejto činnosti venujú dobrovoľne vo svojom voľnom čase. Vďaka patrí aj pracovníkom mestského úradu, ktorí hľadajú riešenia a zabezpečujú realizáciu projektov. V neposlednom rade, participatívny rozpočet sa stále usiluje o záujem verejnosti, a preto sme vďační aj za podporu Banskobystričanov, za ich cenné rady a námety. Veríme, že sa nám aj naďalej bude dariť spoločne prinášať do mesta nové projekty. Predkladateľom ešte raz ďakujeme za skvelé nápady a výherným projektom prajeme veľa spokojných užívateľov či návštevníkov,“ dopĺňa koordinátorka participatívneho rozpočtu Andrea Dolinská.

Mgr. Dominika Mojžišová
Kancelária primátora

 

 

 

 

Prílohy na stiahnutie

Galéria