Aktuality

Pomôžme osamelým seniorom v Banskej Bystrici

seniori

Mesto Banská Bystrica zriadilo e-mailovú adresu osamelysenior@banskabystrica.sk a telefónne číslo 048/4330 777. Kontakty sú určené len pre tých, ktorí majú 65 rokov a viac, sú slabí, imobilní, osamelí a odkázaní na pomoc druhých. Buď nás kontaktujú sami alebo na výzvu mesta reaguje okolie, susedia alebo ich rodinní príslušníci. Potrebné je zadať všetky  informácie – meno, adresu, telefonický kontakt a požiadavku.

 • Zamestnanci MsÚ spracúvajú všetky požiadavky počas pracovných dní v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. Upozorňujeme, že kontaktovať e-mailom nás môžete aj mimo tohto časového obdobia. Váš odkaz zaznamenáme, a hneď ako to bude možné, bezodkladne kontaktujeme vás alebo vami navrhnutú osobu na základe zadaných údajov.
 • Mesto Banská Bystrica na základe prijatých mailov a telefonátov doposiaľ zabezpečovalo distribúciu rúšok. Na dnešnom zasadnutí krízového štábu (17. marec) sa nastavil režim a spolupráca doručovania liekov a nákupov potravín.
 • E-mailovú schránku denne monitorujeme.
 • V prípade, že by mali obyvatelia podozrenie, že niekto sa snaží súčasnú situáciu zneužiť, je potrebné kontaktovať Mestskú políciu na čísle 159.

Pomoc seniorom s rozdávaním rúšok

 • Počas pondelka, 16. marca rozdali zamestnanci MsÚ bezplatne vyše sto rúšok osamelým, imobilným seniorom odkázaným na pomoc druhých. Dnes v distribúcii pokračujú v spolupráci s dobrovoľníkmi Červeného kríža, územný spolok Banská Bystrica.
 • Vyčlenení zamestnanci MsÚ, ako aj dobrovoľníci Červeného kríža sú riadne označení a vybavení ochrannými rúškami a rukavicami.

Donáška liekov – Cardiopharm Banská Bystrica

 • Fungovanie služby donášky liekov bude v koordinácii s mestom zabezpečovať lekáreň Cardiopharm Banská Bystrica. Personálne a technicky podajú pomocnú ruku aj dobrovoľníci Červeného kríža, územný spolok Banská Bystrica.
 • Ide o službu, ktorá bude zabezpečovať len donášku nevyhnutných liekov a nutričnej výživy, a nie donášku farmaceutických doplnkov. Zamestnanci lekárne vedia vyhodnotiť, do akej miery je potreba daného lieku akútna.
 • Vyzývame ľudí, aby túto službu nezneužívali. Je určená  len pre tých, ktorí majú problém s mobilitou, nemajú sa ako dostať do lekárne, majú 65 rokov a viac, pre ľudí v karanténe, zdravotne postihnutých a imobilných obyvateľov.
 • Mechanizmus: V prípade, že patríte do tejto skupiny ľudí, potrebujete lieky, no nemáte si ich ako vyzdvihnúť, kontaktujte telefonicky svojho obvodného lekára a požiadajte ho o vystavenie elektronického receptu. Lieky je potrebné objednávať telefonicky od 8:00 hod. do 15:00 hod. na t. č. 0918 918 199 (Cardiopharm Banská Bystrica). Lekáreň v spolupráci s mestom zabezpečí doručenie liekov do vašej domácnosti do 24 hodín.

Rozvoz nákupu s potravinami

Po zasadnutí krízového štábu sa v spolupráci s Červeným krížom, územný spolok Banská Bystrica, Saleziánmi zo Sásovej a skautmi, nastavil aj postup spolupráce v súvislosti so zabezpečením nákupov potravín pre osamelých seniorov. Pripomíname, že táto služba je určená pre tých, ktorí majú 65 rokov a viac, sú slabí, imobilní, osamelí a sú odkázaní na pomoc druhých. Všetky požiadavky tejto skupiny ľudí alebo ich rodinných príslušníkov zbierame prostredníctvom e-mailu osamelysenior@banskabystrica.sk  alebo telefonického kontaktu 048/4330 777.

 • V Sásovej využijeme služby Saleziánov. Postarajú sa o to, aby zabezpečili najmä požiadavky nákupu potravín adresované z Rudlovej-Sásovej.
 • V ostatných mestských častiach nám pomôžu dobrovoľníci Červeného kríža, územný spolok Banská Bystrica.
 • Všetci dobrovoľníci, ktorí sa postarajú o rozvoz potravín na základe prijatých podnetov, budú viditeľne označení logom Červeného kríža. Zároveň budú vybavení ochrannými rúškami a rukavicami.
 • Mechanizmus: Všetky požiadavky mesto Banská Bystrica spracuje každý pracovný deň medzi 9:00 hod. a 14:00 hod. Následne na druhý deň od prijatia požiadavky budú dobrovoľníci a zamestnanci mesta nákupy so základnými potravinami distribuovať tým, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.

Banskobystričania, buďte informovaní 

Stiahnite si aplikáciu mesta Banská Bystrica a buďte informovaní okamžite.

App Store

Google Play

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora mesta

Galéria