Aktuality

Obnova materských škôl v Sásovej pokračuje

DSC_0876

Mesto Banská Bystrica sa dlhodobo venuje rekonštrukciám škôlok vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôležité je nielen rozširovanie kapacít, ale aj znižovanie energetickej náročnosti jednotlivých budov. Počas minulých rokov sme úspešne ukončili tri europrojekty, a to obnovu  MŠ Tatranská 63, MŠ Radvanská 28 a MŠ Na Lúčkach 2, ktorá bola Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou dokonca zvolená za príklad dobrej praxe. Momentálne práce prebiehajú aj v MŠ 9. mája a dnes sme do rúk zhotoviteľa odovzdali aj MŠ Strážovskú. V najbližších týždňoch sa však dočká aj MŠ Karpatská.

Mesto Banská Bystrica úspešne pokračuje v realizácií projektov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sú zamerané na zníženie energetickej náročnosti materských škôl. V apríli 2019 sa začalo s komplexnou obnovou Materskej školy na ulici 9. mája 26 a v júli sa začala aj realizácia projektu zameraného na rozšírenie kapacít tejto škôlky. Ukončenie jej obnovy je naplánované na august 2020.

„Prvá etapa projektov na rozšírenie kapacít v materských školách Strážovská a Karpatská bola úspešne ukončená v roku 2019.  Ďalšie práce sa však minulý rok z dôvodu pochybenia v procese externého verejného obstarávania skomplikovali. V súčasnosti sú preto hotové len dva pavilóny, jeden na Strážovskej a druhý Karpatskej ulici. Od nášho zámeru sme však neupustili, a aj keď to bola náročnejšia cesta, som veľmi rád, že dnes opäť odovzdávame stavenisko do rúk zhotoviteľa. Verím, že práce pôjdu podľa plánu a od budúceho školského roka budú mať deti v týchto dvoch materských školách také priestory, ako v MŠ Tatranská, Radvanská 28 či Na Lúčkach,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.  

S materskými školami 9. mája, Strážovská a Karpatská sa mesto Banská Bystrica mohlo úspešne zapojiť nielen do výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia na Energetické opatrenia, ale aj do výzvy Integrovaného operačného programu  na  Rozšírenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Po dlhom a komplikovanom priebehu procesu verejného obstarávania Sprostredkovateľský orgán Slovenská inovačná a energetická agentúra schválil výsledok opakovaného verejného obstarávania, a  teda začíname realizovať aj energetické opatrenia v MŠ Strážovská. Zároveň to umožňuje súbežne pokračovať aj v realizácii 2. etapy projektu na Rozšírenie kapacít časťou „Zlepšenie existujúcich kapacít MŠ“. V priebehu niekoľkých dní sa začnú realizovať stavebné práce v rámci dvoch europrojektov aj v MŠ Karpatská.

Opravy budú zamerané na zateplenie obvodových stien a  podlahy nad nevykurovaným priestorom, výmenu okien za plastové a dverí za hliníkové s izolačným trojsklom, zateplenie pôvodnej strechy, výmenu zdrojov osvetlenia za LED žiarovky, komplexnú obnovu vykurovacieho systému a systému distribúcie teplej vody, inštaláciu inteligentného systému núteného vetrania s rekuperáciou, inštaláciu tepelných čerpadiel, meranie a riadenie spotreby energie a vybudovanie bezbariérového prístupu do predmetných pavilónov.

Týmito opatreniami sa dosiahne významná obnova budov a pri oboch materských školách bude úspora energie na vykurovanie vo výške takmer 75 percent.

Suma projektu zameraného na Zníženie energetickej náročnosti budovy je pri MŠ Strážovská takmer 490 807,87 eur, z toho výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 432 481,76 eur a spolufinancovanie mestom je 58 326,11 eur. Pri projekte Rozšírenie kapacít je to 441 621,98 eur –  nenávratný finančný príspevok je vo výške 379 904,97 eur a spolufinancovanie mestom je 61 717,01 eur.

Pri MŠ Karpatská je suma projektu zameraného na Zníženie energetickej náročnosti budovy 548 270,23 eur, z toho výška nenávratného finančného príspevku je 477 160 eur a spolufinancovanie mestom je 71 110,23 eur. Suma projektu na Rozšírenie kapacít je 465 717,56 eur –  nenávratný finančný príspevok vo výške 394 153,83 eur a spolufinancovanie mestom je 71 563,73 eur.

„Práce na oboch materských školách by mohli byť dokončené na jeseň 2020. Výsledkom budú komplexne obnovené budovy MŠ Strážovská s kapacitou 132 detí v celkovej sume 932 429,85 eur a MŠ Karpatská s kapacitou 132 detí v celkovej sume 1 013 987,79 eur. Po ukončení oboch projektov v týchto materských školách bude ich zatriedením medzi ultranízkoenergetické budovy zabezpečené zníženie spotreby energie, a tým aj zníženie finančných výdavkov,“ hovorí prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.

Zabráni sa tiež neustálemu zvyšovaniu prevádzkových výdavkov spojených s opravou a údržbou budovy, zatraktívni sa vzhľad a zníženie spotreby energií prispeje k efektívnejšiemu využívaniu prírodných zdrojov a k zníženiu tvorby emisií, ochrany ovzdušia a životného prostredia.

„Okrem toho, že sa rozšíria kapacity o jednu triedu v každej škôlke, vznikne aj zdravší a komfortnejší priestor pre výchovný proces detí. Pribudnú aj bezbariérové vstupy a finančné úspory budeme môcť investovať do ďalšej obnovy materských škôl. Na základe sľubu, ktorý sme na stretnutí dali rodičom malých škôlkarov zakúpi samospráva aj nové skrinky,“ doplnil primátor mesta Ján Nosko.

 

 

Mgr. Dominika Mojžišová

hovorkyňa primátora mesta

Galéria