Aktuality

Obnova materskej školy na Karpatskej ulici sa už začala

DSC_0911

Po dlhšej vynútenej odmlke sa v januári začali práce na Materskej škole Strážovská v Sásovej. Tento pondelok mesto odovzdalo do rúk zhotoviteľa aj poslednú škôlku, ktorej obnova sa realizuje za pomoci eurofondov. Finančné príspevky mesto  získalo nielen z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ale aj z Integrovaného regionálneho operačného programu. Vďaka tomu prejde Materská škola Karpatská 3 významnou komplexnou obnovou, výsledkom ktorej bude zníženie energetickej náročnosti, bezbariérový prístup, rozšírenie kapacít či zlepšenie vybavenia.

Prvá etapa projektu na rozšírenie kapacít  v tejto materskej škole bola úspešne ukončená v roku 2019.  Ďalšie práce sa však z dôvodu omeškania realizácie energetických opatrení museli pozastaviť a samospráva musela čakať na úspešné ukončenie procesu opakovaného verejného obstarávania. Preto je v súčasnosti hotový len jeden pavilón.

„Čerpanie mimorozpočtových zdrojov je síce časovo náročnejšie, no pre mesto je veľmi výhodné, nakoľko ušetrené financie môžeme investovať do ďalších opráv alebo do vybavenia. Verím, že po dlhšom stagnovaní budú čoskoro viditeľné prvé výsledky. Budova ďalšej materskej školy v našom meste sa zaradí medzi ultranízkoenergetické a budeme môcť pokračovať s rozširovaním kapacít,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Energetické opatrenia sú zamerané na zateplenie obvodových stien troch pavilónov, spojovacej chodby a podlahy nad nevykurovaným priestorom.  Staré okná budú vymenené za plastové a dvere za hliníkové s izolačným trojsklom. Zateplí sa pôvodná strecha, vymenia sa zdroje osvetlenia za LED žiarovky a vykonaná bude aj komplexná obnovu vykurovacieho systému, systému distribúcie teplej vody, inštalácia inteligentného systému núteného vetrania s rekuperáciou, inštalácia tepelných čerpadiel, meranie a riadenie spotreby energie a vybudovanie bezbariérového prístupu do predmetných pavilónov. Týmito opatreniami sa dosiahne úspora energie na vykurovanie vo výške takmer 75 percent.

Projekt „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – MŠ Karpatská 3, Banská Bystrica“ je spolufinancovaný Európskou úniou za pomoci nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Vďaka projektu na Rozšírenie kapacít  bude môcť Materskú školu Karpatská navštevovať 132 detí, čo je o jednu triedu viac ako doteraz. V existujúcich priestoroch sa uskutoční rekonštrukcia rozvodov elektroinštalácie, výmena zdravotechnických zariadení,  vymaľovanie objektu, výmena podláh vo vybraných miestnostiach, pribudne nový nábytok, koberce a vznikne zdravší a komfortnejší priestor pre výchovný proces detí.

Pri MŠ Karpatská je suma projektu zameraného na Zníženie energetickej náročnosti 548 270,23 eur, z toho výška nenávratného finančného príspevku je 477 160 eur a spolufinancovanie mestom je 71 110,23 eur. Suma projektu na Rozšírenie kapacít je 465 717,56 eur –  nenávratný finančný príspevok vo výške 394 153,83 eur a spolufinancovanie mestom je 71 563,73 eur. Práce by mali byť dokončené na jeseň 2020.

Mgr. Dominika Mojžišová

hovorkyňa primátora mest