Aktuality

Rezervujte si termín na Matričnom úrade a ohlasovni pobytu online

Mestský úrad Banská Bystrica

Z dôvodu mimoriadneho obdobia súvisiaceho so šírením  koronavírusu COVID-19, pristúpilo mesto Banská Bystrica k zatvoreniu mestského úradu pre verejnosť ešte 16. marca 2020. Cieľom takéhoto opatrenia bolo zamedziť najmä zhromažďovaniu sa veľkému počtu ľudí v priestoroch úradu. Obyvatelia môžu od tohto času potrebné záležitosti vybaviť  telefonicky ( 048/4330720 a 048/4330726 ) alebo e-mailom, prípadne osobným stretnutím po dohode s konkrétnym zamestnancom. V dôsledku pribúdajúcich požiadaviek smerovaných Matričnému úradu a ohlasovni pobytu, spúšťa mesto od pondelka, 4. mája rezervačný systém zameraný na štyri najžiadanejšie služby. 

Znamená to, že záujemcovia sa budú môcť objednať na konkrétny termín až 30 dní dopredu. Každý, kto danú službu využije, dostane e-mailom pripomienku o blížiacom sa termíne návštevy matriky. Objednávkový systém je zameraný na štyri najžiadanejšie služby:

  • Hlásenie trvalého pobytu
  • Prihlásenie  sa na prechodný pobyt
  • Určenie otcovstva pred a po narodení
  • Vydanie rodného listu pre novorodenca

Vyberte si službu a rezervujte si termín ONLINE.

Matričný úrad

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora