Aktuality

MHD od pondelka, 18. mája premáva v prázdninovom režime

MHD dezinfekcia

S uvoľňovaním vládnych opatrení začína byť čoraz viac vyťažená aj mestská hromadná doprava. Z tohto dôvodu začnú  trolejbusy a autobusy od pondelka, 18. mája opäť premávať v prázdninovom režime, čím sa zvýši počet vozidiel na jednotlivých linkách. Zároveň prešiel celý vozidlový park Dopravného podniku mesta a SAD Zvolen dôkladnou dezinfekciou.  

Od začiatku mimoriadneho obdobia zabezpečujú dopravcovia pravidelne a vo zvýšenej frekvencii dezinfekciu vozidiel ekologickými dezinfekčnými prostriedkami. Všetky autobusy a trolejbusy v Banskej Bystrici prešli aj komplexnou dezinfekciou nanesením polymérovej vrstvy s ochranným účinkom po dobu 30 dní. V prípade pretrvávajúceho mimoriadneho obdobia bude takéto čistenie opakované každý mesiac.

Život v meste sa pomaly vracia do normálu a s uvoľňovaním vládnych opatrení je v uliciach čoraz viac ľudí. Na zasadnutiach krízového štábu intenzívne komunikujeme aj so zástupcami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a prijímame také opatrenia, aby uvoľňovanie obmedzení malo hladký priebeh. Aj fungovanie mestskej hromadnej dopravy  preto opäť posúvame do prázdninového režimu, čím zvýšime počet spojov na jednotlivých trasách. O ďalších krokoch budeme informovať,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Pripomíname, že do vozidiel verejnej hromadnej dopravy je povolený vstup len cestujúcim, ktorí sa chránia rúškom, prípadne šálom, šatkou alebo inou vhodnou alternatívou. Odporúčame používať aj rukavice. Naďalej je vhodné využívať najmä bezkontaktnú formu úhrady cestovného.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria