Aktuality

Mestská polícia rozširuje svoje rady

Mestská polícia Banská Bystrica

Nevyhnutnosť a potrebu mestskej polície pociťujú v týchto dňoch všetci. Príslušníci sú popri svojich bežných povinnostiach nápomocní pri roznášaní rúšok, nákupov či liekov tým, ktorí potrebujú našu pomoc. Zároveň kontrolujú dodržiavanie všetkých doposiaľ prijatých nariadení. Dobrá správa je, že práve v období mimoriadnej situácie, obohatí rady Mestskej polície v Banskej Bystrici šesť nových kolegov. Pre mesto budú prínosom.

Náčelník MsP Ivan Holík dnes predstavil šiestich novoprijatých príslušníkov primátorovi Jánovi Noskovi so slovami:

Od dnešného dňa nastupujú na mestskú políciu šiesti noví kolegovia. Prešli si náročným výberovým konaním a isto budú pre nás posilou. Obyvatelia ich budú môcť vidieť hliadkovať a stretávať v uliciach popri starších a skúsenejších kolegoch.“

Banskobystričania môžu príslušníkov mestskej polície stretávať vo všetkých mestských častiach. Pomocou megafónu zvolávajú ľudí, aby si prišli prevziať ochranné rúška. Monitorujú verejné priestranstvá, či na nich cez deň a vo večerných hodinách nedochádza k zhromažďovaniu sa ľudí. Osobitnú pozornosť venujú ľuďom bez domova, ktorým nielenže poskytujú rúška, ale ich aj oboznamujú s aktuálnom situáciou.

Som rád, že prichádzate na palubu Banskej Bystrice. Práca mestskej polície je aj v tomto náročnom období neoceniteľná a príslušníci odvádzajú kus dobrej roboty. Verím, že sa rýchlo adaptujete, že si vytvoríte medzi kolegami dobré vzťahy a na vašom novom pôsobisku sa vám bude dariť. Vaším poslaním nie je iba „papučovať“ ako si veľa ľudí myslí. Upozorňujte nás na komunálne nedostatky, posúvajte informácie príslušným oddeleniam a vašim nadriadeným, aby sme v meste zachovali poriadok. Som presvedčený, že spolu sa nám podarí súčasnú situáciu zvládnuť,  a do budúcna obraz mestskej polície dostať na úroveň, ktorá jej patrí,“ privítal nových kolegov primátor Ján Nosko.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora