Aktuality

Mesto zriadilo záchytné centrum pre ľudí bez domova

IMG_1517

Banská Bystrica reaguje na vládne nariadenie, podľa ktorého majú mestá nad 20 tisíc obyvateľov povinnosť zriadiť karanténne zariadenie pre ľudí bez domova s podozrením či pozitívnym testom na ochorenie COVID-19. Napriek nulovej finančnej pomoci od štátu, vybudovala samospráva počas uplynulého víkendu záchytné centrum pre bezdomovcov mimo obytných zón. Nachádza sa v Laskomerskej doline pri chate, ktorá je v správe mestskej polície. Fungovanie tohto zariadenia schválil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

Mesto Banská Bystrica už dlhodobo patrí k samosprávam s kvalitnou sociálnou a krízovou intervenciou. V súčinnosti s neštátnymi subjektmi a so Slovenským Červeným krížom poskytuje takmer 250 bezdomovcom sociálne služby, materiálnu alebo inú pomoc počas celého roka. Približne 50 ďalších ľudí bez domova z rôznych dôvodov nemá záujem o pomoc a rešpektovanie pravidiel, a teda sa nezdržiavajú v žiadnom zariadení. Od začiatku mimoriadneho obdobia súvisiaceho s koronavírusom nenechala radnica nič na náhodu. Zabezpečila im ochranné rúška a prostredníctvom mestskej polície i terénnych pracovníkov im neustále vysvetľuje dôležitosť všetkých opatrení pre zvládnutie situácie súvisiacej s ochorením COVID-19. Vedenie mesta v týchto dňoch reaguje na nariadenie vlády.

Od dnešného dňa začínajú príslušníci mestskej polície v teréne aktívne vyhľadávať a oslovovať bezdomovcov a merať im teplotu. V prípade, že nájdu niekoho, kto bude mať príznaky koronavírusu, budú postupovať podľa opatrení prijatých na Krízovom štábe mesta a umiestnia ho v záchytnom centre v Laskomeri. Na tomto mieste ostane dovtedy, kým nebudeme  poznať výsledok testovania, ktoré zabezpečí Slovenský Červený kríž. Všetky úkony od merania teploty, prípadný transport do centra, testovanie a pod. budú podliehať všetkým doposiaľ prijatým opatreniam,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Záchytné karanténne centrum musí spĺňať nielen technické, ale aj hygienické a bezpečnostné parametre. Samospráva ho vybudovala vďaka spolupráci s Okresným úradom Banská Bystrica a spoločnosťou DOKA. Obaja partneri poskytli technické vybavenie mestu bezplatne. Dôležitá je aj bezpečnosť a 24-hodinové stráženie lokality.

Záchytné centrum pozostáva z troch vykurovaných stanov s posteľami, mobilnými sociálnymi zariadeniami, sprchami a pod. Ľudia bez domova sú zvyknutí žiť voľne podľa svojich vlastných pravidiel, avšak v tomto prípade je nevyhnutné dodržiavať pravidlá. Preto sme záchytné centrum oplotili. V prípade, že sem niekoho umiestnime, je potrebné zabezpečiť aj jeho stráženie. Oslovili sme ministerstvo obrany s požiadavkou na vyčlenenie bezpečnostných zložiek. Kým dostaneme odpoveď, hliadkovanie zabezpečia príslušníci mestskej a štátnej polície,“ dopĺňa primátor Nosko.

V prípade, že by sa v Banskej Bystrice našiel bezdomovec s pozitívnym výsledkom, okamžite bude prevezený na Oddelenie infektológie Rooseveltovej nemocnice.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria