Aktuality

Mesto získalo na obnovu vnútroblokov v Sásovej a na Fončorde viac ako dva milióny eur

SO 01 Sitnianska vizualizacia 5

Banská Bystrica bola opäť úspešná a oficiálne získala eurofondy vo výške viac ako dva milióny eur na obnovu vnútroblokov na sídlisku Sásová a Fončorda. Projekt revitalizácie rozsiahlej plochy medzi Sitnianskou a Tatranskou ulicou je po verejnom prerokovaní s obyvateľmi a získaní všetkých potrebných povolení v štádiu verejného obstarávania na zhotoviteľa. V budúcom roku by tak už nič nemalo brániť tomu, aby sa stavebné práce rozbehli naplno a vytvorili v Sásovej zo zanedbanej plochy kvalitné prostredie určené na aktívne trávenie voľného času všetkých vekových skupín.

Na sídlisku Sásová ide o rozsiahlu plochu s rozlohou cca 45 000 metrov štvorcových, ktorá je ohraničená Tatranskou, Sitnianskou a Strážovskou ulicou. Zahŕňa navštevované ihrisko známe pod názvom Opavia, priestor s tenisovým kurtom nad Základnou školou Sitnianska a športový park za školským areálom. Keďže ide o veľký priestor, revitalizácia vnútrobloku sa bude realizovať v dvoch etapách.

Rovnako ako Sásovčania, aj my vnímame, že využívaný priestor na najväčšom banskobystrickom sídlisku je dlhodobo v zlom stave. Preto sme sa rozhodli uchádzať o mimorozpočtové zdroje a veľkou investíciou vyriešiť revitalizáciu tohto priestoru komplexne. Vhodnými úpravami, ktoré sme si s obyvateľmi odsúhlasili ešte v roku 2018 v čase príprav projektovej dokumentácie na verejnom prerokovaní, dôjde k skvalitneniu tohto miesta. Herné a športové plochy, prvky a mobiliár vytvoria nové možnosti trávenia voľného času pre všetky vekové kategórie obyvateľov. Som rád, že projekty, o ktorých sme s Banskobystričanmi intenzívne komunikovali sú čoraz bližšie k realizácii,“ hovorí primátor Ján Nosko.

V prvej etape sa stavbári zamerajú na priestor medzi škôlkou a základnou školou. V druhej etape pôjde o lokalitu v okolí základnej školy a bytoviek na južnej strane sídliska. Podľa projektu dôjde k výsadbe novej zelene, bude vymenené a doplnené verejné osvetlenie, pribudne centrálna kruhová fontána a fontánky na pitie, upravia sa chodníky a spevnené plochy.

Celú lokalitu doplníme prístreškami, lavičkami, stojanmi na bicykle, informačnými tabuľami a nádobami na odpad. Mamičky s deťmi budú môcť využívať nové detské ihrisko s prvkami z prírodných materiálov. Pribudne fitness zóna, detská dopravná dráha, priestor pre petang, parkúr i loptové hry. Po realizácii oboch etáp sa z tohto miesta stane bezpečný a kvalitný priestor určený pre oddych nielen Sásovčanov, ale všetkých Banskobystričanov. Po kontrole verejného obstarávania na zhotoviteľa predpokladáme, že by sa so stavebnými prácami mohlo začať už v budúcom roku,“ dopĺňa viceprimátor Jakub Gajdošík.

Na realizáciu projektu revitalizácie vnútrobloku v Sásovej získala samospráva eurofondy vo výške 1 209 730 eur. V prípade obnovy vnútrobloku na Fončorde ide o schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 760 000 eur. Nenávratné finančné príspevky boli schválené z Integrovaného regionálneho operačného programu. Finančná spoluúčasť mesta na obidvoch projektoch spolu s neoprávnenými výdavkami je plánovaná vo výške 329 350 eur. Zároveň sa odborné útvary mesta pripravujú na spustenie procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa, aby sa v budúcom roku mohlo začať aj s revitalizáciou vnútrobloku na Tulskej ulici.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria