Aktuality

Mesto získalo eurofondy na obnovu deviatich frekventovaných autobusových zastávok

Autobusová zastávka vybraná na rekonštrukciu

V závere februára podala samospráva žiadosť o eurofondy v rámci projektu „Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy v Banskej Bystrici“ a bola úspešná.  Vďaka získanému nenávratnému finančnému príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 740 000 eur pristúpi mesto v budúcom roku ku komplexnej rekonštrukcii a modernizácii deviatich frekventovaných autobusových zastávok, kde dochádza často k dopravným kolíziám a blokovaniu dopravy.

Projekt sa zameriava na komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu deviatich združených zastávok, na ktoré zachádzajú trolejbusy, autobusy i prímestské spoje. Ide o autobusovú zastávku pri Rooseveltovej nemocnici v smere do mesta, zastávku na Tajovského ulici pri mestskom parku, v Lazovnej ulici pri Daňovej škole,  ďalšie tri zastávky na Partizánskej ceste v smere do Šalkovej aj do mesta, dve zastávky na Rudohorskej ulici a autobusovú zastávku pri Úsvite v smere na Fončordu.

„Som rád, že sa nám podarilo získať ďalšie mimorozpočtové zdroje, a to najmä v čase, keď každá samospráva zápasí s finančnými problémami spôsobenými koronakrízou. V najbližšom období nás čaká podpis zmluvy o  nenávratný finančný príspevok, následne vyhlásime verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Predpokladáme, že vysúťaženého stavebníka budeme mať začiatkom zimy, preto s rekonštrukciou autobusových zastávok začneme pravdepodobne až v budúcom roku,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Projekt počíta s vybudovaním betónových zastávkových pruhov,  rekonštrukciou chodníkov s bezbariérovou úpravou či osadením lavičiek a prístreškov. Samospráva myslí aj na vybudovanie bezpečnostných pásov pre nevidiacich a nasvietenie priechodov pre chodcov. Realizáciou projektu sa zvýši nielen bezpečnosť dopravy, ale aj komfort cestujúcich. Odbor rozvojových aktivít mesta zároveň pripravuje projekty na osadenie elektronických označníkov, ktoré by v budúcnosti mohli prispieť k väčšej informovanosti cestujúcich o odchodoch a príchodoch autobusov a trolejbusov v reálnom čase.

V súčasnosti sme v štádiu majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov, ktorých sa bude projekt vybudovania a osadenia označníkov týkať. Potom sa začne stavebné konanie pre získanie stavebného povolenia,“ dopĺňa Vladimír Brieda, vedúci oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov.

Poslanci na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili aj návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zabezpečenie realizácie projektu  „Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 v Banskej Bystrici.“ Znamená to, že v prípade úspešnosti by päť svetelných križovatiek v úseku od Štadlerovho nábrežia – ESC až po križovatku Námestie slobody – Cesta k Smrečine bolo prebudovaných podľa najmodernejších európskych kritérií, ktoré okrem iného umožnia preferenciu verejnej dopravy.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria