Aktuality

Mesto má nového dodávateľa na poskytovanie služieb letnej a zimnej údržby chodníkov

Čistenie chodníkov v Banskej Bystrici

Mesto Banská Bystrica má od 1. apríla nového dodávateľa na poskytovanie služieb letnej a zimnej údržby chodníkov. Víťaz verejného obstarávania, spoločnosť BEGBIE, s. r. o., tak po tridsiatich rokoch strieda firmu GANZ. Znamená to, že v dôsledku „chodníkovej novely“ preberá zodpovednosť na dobu osem rokov za čistotu a schodnosť všetkých chodníkov v našom meste, čo je o dve tretiny viac ako donedávna. Jedným zo symbolov nového zmluvného partnera je napríklad spôsob čistenia centrálnej mestskej zóny. Námestie SNP a okolie totiž prechádza v týchto dňoch jarným upratovaním pomocou ekologického elektrického vysávača.

BEGBIE, s. r. o. disponuje viacerými modernými ekologickými mechanizmami. Počas leta a zimy sa postarajú o strojové zametanie s vysávaním, ručné zametanie a likvidáciu rôznych nečistôt i odhŕňanie a odvoz snehu mini bagrami.

Rád by som sa poďakoval spoločnosti GANZ, ktorá sa starala o letnú a zimnú údržbu chodníkov v meste od roku 1991 ako nasledovník niekdajších Technických služieb. Uvedomujem si, že boli lepšie či horšie časy. Napriek tomu si vážim všetkých zamestnancov, ktorí prispeli ku krajšej a čistejšej Banskej Bystrici. Verím, že nový vysúťažený dodávateľ letnej a zimnej údržby všetkých chodníkov v meste prevezme štafetu tak ako sa patrí a Banskobystričania budú s jeho službami spokojní,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Údržba chodníkov sa počas zimy vykonáva podľa Operačného plánu zimnej údržby, pričom zimné obdobie trvá 4,5 mesiaca. Letná údržba chodníkov sa zabezpečuje 7,5 mesiaca a funguje na základe letného harmonogramu, ktorý určuje presný rozsah prác. Služby nového zmluvného partnera využíva mesto v súčasnosti aj pri dezinfekcii verejných priestranstiev.

Obyvatelia mohli tím pracovníkov nového zmluvného partnera spozorovať v týchto dňoch pri ekologickom čistení mestského mobiliáru na verejných priestranstvách. Prvého apríla začali aj so strojovým čistením chodníkov po zime,“ dopĺňa Nosko.

Letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií zabezpečí v tomto roku ešte firma Milan Smädo – MIS – údržba ciest a komunikácií. Aj v tejto oblasti však mesto pripravuje verejnú súťaž na nového dodávateľa

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora