Aktuality

Mesto hľadá odborníka v oblasti energetiky

Mestský úrad Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica hľadá odborníka v oblasti energetiky.  Prostredníctvom neho chce dosiahnuť efektívnejšie využívanie elektrickej, tepelnej či plynovej energie.

 Samospráva viackrát uspela v projektoch zameraných na zníženie energetickej náročnosti budov, najmä materských škôl. Vďaka zatepleniu stien, výmene okien, hydraulickému vyregulovaniu vykurovacej sústavy, osadeniu solárnych kolektorov na ohrev teplej vody, radiátorov s termostatickými ventilmi a ďalším opatreniam, môže mesto ušetriť financie.

Aby sme mohli dosahovať a relevantne vyhodnocovať tieto úspory, hľadáme do svojich radov uchádzača na pozíciu energetik mesta Banská Bystrica. Všetci záujemcovia musia mať prax v oblasti energetiky minimálne päť rokov a poznať príslušnú legislatívu a vyhlášky. Hľadaný zamestnanec bude sledovať energetickú situáciu vo všetkých mestských objektoch vrátane spotreby elektrickej energie v oblasti verejného osvetlenia. Zároveň bude navrhovať opatrenia na zníženie energetickej náročnosti,“ objasňuje Martin Vyleťal, vedúci odboru rozvojových aktivít mesta.

Mesto chce mať vybraného energetika na jeseň, aby bolo možné začať s realizáciou plánovaných zámerov už na začiatku spustenia zimnej vykurovacej sezóny. Budúci zamestnanec mestského úradu začne s odborom rozvojových aktivít mesta pracovať aj na ďalších dôležitých úlohách.

Máme v úmysle urobiť celkový audit spotreby energií v Banskej Bystrici, a následne navrhnúť opatrenia na ich efektívne využitie. Tam, kde to bude možné, chceme prejsť na zelené obnoviteľné zdroje energie. Zároveň nás čaká vypracovanie a aktualizovanie strategického dokumentu hospodárenia s tepelnou a elektrickou energiou,“  dopĺňa Vyleťal.

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 24. júla osobne alebo poštou na adresu Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica. Podrobnejšie informácie k výberovému konaniu sú dostupné na webovej stránke mesta TU.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora