Aktuality

Klientske centrum mestského úradu sa zmenilo na dočasné Krízové call centrum

Krízové call centrum

Krízový štáb zasadá v Banskej Bystrici každý deň. Tvorí ho vedenie mesta, vybraní zamestnanci mestského úradu, mestská polícia a zástupcovia ďalších inštitúcií. Členovia  krízového štábu si  na dennej báze vymieňajú podnety z predchádzajúcich dní, operatívne riešia potrebné požiadavky a diskutujú o ďalších opatreniach. Od pondelka, 16. marca sa Klientske centrum MsÚ zmenilo na dočasné Krízové call centrum. Slúži na zber  podnetov, ktoré prichádzajú od Banskobystričanov na pomoc osamelým seniorom a imobilným ľuďom. Doposiaľ ich prišlo e-mailom, telefonicky a prostredníctvom hlasových správ viac ako 800.

Odbor informatizácie a digitalizácie Mestského úradu v Banskej Bystrici vyvinul aplikáciu, vďaka ktorej vieme zbierať všetky potrebné informácie prichádzajúce na zriadené kontakty osamelysenior@banskabystrica.sk a telefónne číslo 048/4330 777. V Krízovom call centre sa postupne striedajú ochotní zamestnanci odboru sociálnych vecí, klientskeho centra, ale aj riaditeľka a sestričky z Mestských detských jaslí a pod.  Všetky požiadavky sa spracúvajú počas pracovných dní v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. Kontaktovať nás môžu osamelí seniori, resp. ich rodinní príslušníci aj mimo tohto časového obdobia vďaka záznamníku a možnosti nahrať hlasovú správu.

Osamelým seniorom alebo ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých zabezpečujeme dovoz rúšok, nákup potravín a liekov. Vykonávame aj odborné sociálne poradenstvo, keďže sa veľakrát potrebujú len porozprávať, pretože žijú sami. Kontaktujú nás aj ľudia zo zahraničia, ktorí majú v Banskej Bystrici imobilných a slabých rodičov. Robíme všetko preto, aby bola každá jedna správa spracovaná, vypočutá a následne vybavená našimi zamestnancami v teréne k spokojnosti,“ hovorí vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici Ivana Kružliaková.

Mesto Banská Bystrica v týchto dňoch po prvý raz využilo aj službu hromadného odosielania SMS správ na mobilné telefóny Banskobystričanov. Aj na základe nej vyzývame obyvateľov, aby nám dali vedieť, ak poznajú niekoho, kto má 65 rokov a viac, je imobilný, osamelý alebo chorý a nemá si ako zabezpečiť nákup potravín, liekov či rúšok. Podrobnejšie informácie nájdete TU.

Snažíme sa využívať všetky dostupné možnosti na komunikáciu s Banskobystričanmi. Ďakujem všetkým zamestnancom mesta, ktorí flexibilne reagujú na súčasnú situáciu a ponúkli nám svoju pomoc. Poďakovanie patrí zdravotníkom, obchodníkom, šičkám rúšok a  tým, ktorí v týchto dňoch aj napriek únave neustále zabezpečujú akúkoľvek pomoc. Naším heslom týchto dní je: spolu to zvládneme, a ja tomu verím,“ hovorí primátor Ján Nosko.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora