Aktuality

Doprava bude fungovať

dav

Stanovisko k dopravnej situácii v banskobystrickom regióne na najbližšie dni

Na podnet primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska včera predseda Banskobystrického regionálneho združenia obcí Marián Spišiak zvolal na dnes, 26. januára 2020 v Banskej Bystrici pracovné stretnutie na tému Riešenie mimoriadnej situácie v prímestskej autobusovej doprave. Okrem zástupcov mesta a župy boli na rokovaní prítomní aj starostovia obcí banskobystrického okresu. Jednomyseľne sa zhodli na riešení, ktoré navrhla banskobystrická samospráva. Vzhľadom na prebiehajúci spor a blížiaci sa pracovný týždeň bolo potrebné zabezpečiť plynulú prímestskú dopravu pre cestujúcu verejnosť. Mesto Banská Bystrica preto vystaví spoločnú objednávku za všetky dotknuté obce vo výške 70 000 eur, ktorá pokryje plynulú dopravu v plnom rozsahu približne na šesť dní. Vedenie BBSK prisľúbilo, že tieto náklady budú následne mestu preplatené. Toto riešenie je dočasné, a preto bude župa hľadať ďalšie možnosti. SAD Zvolen dostane objednávku od mesta Banská Bystrica už dnes, na základe čoho bude od skorých ranných hodín ľuďom umožnený bezproblémový prístup do ich zamestnaní či do zdravotníckych, školských a iných zariadení.

Mgr. Dominika Mojžišová

hovorkyňa primátora