Aktuality

Detské ihriská začíname otvárať postupne

Detské ihriská Banská Bystrica

S uvoľňovaním opatrení zo strany vlády dochádza aj k postupnému sprístupňovaniu detských ihrísk v Banskej Bystrici. Záhradnícke a rekreačné služby vykonávajú v týchto dňoch nevyhnutnú dezinfekciu herných prvkov, premývanie a dopĺňanie piesku. V meste sa nachádza 79 detských ihrísk, ktoré budú uvedené do prevádzky postupne. Aj naďalej je nevyhnutné dodržiavať všetky hygienické nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie ochranných rúšok, potrebná dezinfekcia rúk, obmedzenie počtu súčasne hrajúcich sa detí a pod.)

K 12. máju boli vydezinfikované nasledovné detské ihriská:

 1. Park pod Pamätníkom SNP
 2. Trieda SNP – kanál (Trpaslíci)
 3. Rudohorská – pri opornom múre
 4. Radvanská 29 – pri kaštieli
 5. THK – Žihadielko

Dezinfikované detské ihriská k  13.máju:

 1. Ružová
 2. Beskydská
 3. Ďumbierska
 4. Gerlachovská
 5. Starohorská
 6. Strážovská
 7. Sitnianska/ Tatranská vnútroblok
 8. Pieninská 22
 9. Pieninská 25
 10. Krivánska

14. máj:

 1. Tatranská 90-96
 2. Rudohorská Experiamus
 3. Mateja Bela
 4. Magurská 65
 5. Magurská za kotolňou
 6. Bakossova
 7. Severná 2
 8. Severná  12 -13
 9. Severná 19

18. máj:

 1. Tr. SNP  „ Trpaslíci“
 2. Tr. SNP „štatistika“
 3. Golianova ul. pri škole
 4. Jesenského/Golianova
 5. T. Vansovej
 6. Park pod Pamätníkom SNP
 7. Poľná ul. 27
 8. Slnečná ul. parčík
 9. Internátna ul. 49-59

19. máj:

 1. Mičinská cesta
 2. Hviezdoslavova ul.
 3. Slnečná 13
 4. Slnečná 20
 5. Podlavice – 3 ihriská
 6. Horné Pršany

20. máj:

 1. Internátna 17-21
 2. THK  12-16
 3. THK 40
 4. Kalinčiakova 21
 5. Bernolákova 11
 6. Bernolákova 30
 7. Bernolákova 40
 8. Radvanská 29
 9. Radvanská 10
 10. Rakytovce

21. máj:

 1. Tulská 1
 2. Tulská 20-24
 3. Tulská 35
 4. Tulská 55-59
 5. Tulská 94 Spiderman
 6. Orenburská
 7. Moskovská 20
 8. Moskovská 48
 9. Podháj 39
 10. Podháj 60 – pri Pramaco
 11. Spojová vnútroblok

 

ZAaRES