Aktuality

Deň vojnových veteránov v Banskej Bystrici

Tichý stĺp Majer (2)

Tradíciu Dňa vojnových veteránov udržiava Banská Bystrica od roku 2013 a padlých vojakov vo vojnových konfliktoch si vždy uctí spomienkovým aktom pri vojnových hroboch v rámci mesta. Napriek obmedzeným možnostiam a zákazu zhromažďovania sa z dôvodu koronavírusového obdobia, položí tento rok v tichej spomienke primátor Ján Nosko  dňa 11. 11. o 11:11 hod. veniec z vlčích makov a zažne v Monumente na vojnovom cintoríne v Majeri dvojmetrovú voskovú sochu s názvom Tichý stĺp.

Dátum 11. 11. symbolizuje v kalendári deň, keď bolo v roku 1918 o 11-tej hodine a 11-tej minúte podpísané prímerie, ktorým sa ukončila prvá svetová vojna. Symbolom Dňa vojnových veteránov sa stal kvet vlčieho maku, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou spomienkových aktov a ceremónií pri tejto príležitosti. Banská Bystrica je známa tým, že starostlivosti o vojnové hroby venuje patričnú pozornosť. Vďaka dotácii z Ministerstva vnútra SR vo výške cca 8 000 eur sa podarilo v ďalšej fáze v Monumente na vojnovom cintoríne v Majeri inštalovať výtvarné dielo od autora Svätopluka Mikytu.

V máloktorom meste na Slovensku sa môžu pochváliť takou starostlivosťou o vojnové hroby a pietne miesta venované vojnovým obetiam, ako je tomu v Banskej Bystrici. Patrične sa nám ich darí obnovovať a pretvárať ich na dôstojné pietne miesta vďaka získaným mimorozpočtovým zdrojom a dotáciám. Je našou povinnosťou neustále pripomínať súčasným aj budúcim generáciám našu minulosť a dôležitý odkaz vojnových konfliktov. Nech je aj Tichý stĺp pietnym spomínaním na tých, ktorí bojovali za slobodu nás všetkých a stane sa súčasťou ceremoniálnych spoločenských akcií,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Vyše dvojmetrový Tichý stĺp, skulptúra z vosku, s priemerom pol metra a možnosťou zapálenia viacerých knôtov nemá na Slovensku obdoby. Proces výroby prebiehal v niekoľkých testovacích vzorkách s účasťou profesionálnych sochárov, ktorí majú skúsenosti s odlievaním monumentálnych foriem v 4D Gallery v Galante.

Ako tvrdí autor Svätopluk Mikyta, „do priestoru chladu, tieňov, rebier a krížov vnáša dielo svetlo a teplo. Osvetľuje mäkkým mihotavým svetlom minulosť a zohrieva hrdzavé a vlhké steny. Vôňa parafínu vypĺňa priestor aj za hranice svetla. Monument je pútač, vyhliadka, didaktické spomínanie prostredníctvom čísel, dát a príbehov. Tichý stĺp je pietnym spomínaním prostredníctvom zmyslov a atmosféry. Minimalistická vertikálna skulptúra umiestnená v priestore kaplnky sa topením, tečením a tuhnutím mení na integrálnu súčasť tohto priestoru, stáva sa organickým spirituálnym ornamentom.“

Pri vojnových hroboch na Rímskokatolíckom cintoríne na Námestí Š. Moysesa položí počas Dňa vojnových veteránov spomienkový veniec náčelník banskobystrickej mestskej polície Ivan Holík. Mesto zároveň položilo kytice a vence na všetky vojnové hroby v rámci Banskej Bystrice, aj na 45 vojnových hrobov na Evanjelickom cintoríne v Lazovnej ulici.

Vďaka dotácii ministerstva vnútra vo výške približne 12 000 eur sme v tomto roku zrealizovali prvú etapu obnovy tohto pietneho miesta. Odstránili sme poškodené obruby hrobov, vyrovnal sa terén a vyčistili sa a osadili sa náhrobné dosky. V budúcom roku bude priestor ohraničený ozdobnými reťazami,“ dopĺňa Jana Pelikánová z oddelenia kultúry.

V roku 2013 sa pietna spomienka konala pri Pomníku padlým v 1. svetovej vojne na ul. Kpt. Jaroša v Sásovej-Rudlovej a v rokoch 2014 a 2015 na Rímskokatolíckom cintoríne na Námestí Š. Moysesa. V roku 2016 si mesto uctilo padlých vojakov v priestore zaniknutého pôvodného vojnového cintorína z 1. svetovej vojny v Majeri a v roku 2017 sa uskutočnila na Evanjelickom cintoríne na Lazovnej ul. V roku 2018, pri príležitosti stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny, bol odhalený Monument na zrekonštruovanom pôvodnom cintoríne v Majeri.  V roku 2019 sa pietna spomienka konala pri Pamätníku obetiam fašizmu v Kremničke.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora