Aktuality

Banská Bystrica získala ocenenia Senior Friendly a sTOPa

Plaketa SF

Mesto Banská Bystrica sa aktuálne môže pochváliť dvomi oceneniami, ktoré v nedávnej dobe získalo. Jedným z nich je plaketa Senior Friendly, ktorá deklaruje, že samospráve záleží na tom, aby sa seniorom žilo v našom meste lepšie a kvalitnejšie.  Zároveň Banská Bystrica získala ocenenie  sTOPa, ktoré potvrdzuje, že patríme k mestám s najpriateľskejším vzťahom k mládeži.

Ocenenie Senior Friendly znamená byť priateľský, otvorený a ústretový k seniorom. Jeho zámerom je oceniť firmy, inštitúcie a organizácie, poskytovateľov produktov a služieb, ktorí ponúkajú určité benefity, služby, výrobky, výhody, aktivity a možnosti uplatnenia pre seniorov v rôznych oblastiach. O získaní plakety informoval samosprávu Miloš Nemeček, člen výkonného výboru Európskej únie seniorov, a zároveň člen Rady vlády pre práva seniorov.

V prihláške odoslanej začiatkom októbra sme vyzdvihli všetky aktivity, do ktorých sa mohli  skôr narodení Banskobystričania zapájať prioritne počas roka 2019. Ide napr. o úspešnú Akadémiu európskeho seniora či pilotnú fázu programu FIT SENIOR, ktorý je zameraný na zvýšenie pohybovej aktivity ľudí vo veku 60+. Na tomto programe spolupracuje mesto s  Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Banskej Bystrici. Zároveň sme upriamili pozornosť na projekt Osamelý senior zameraný na pomoc starším a slabším obyvateľom, ktorý sme spustili počas mimoriadneho koronavírusového obdobia v prvej polovici tohto roka,” objasňuje Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí v Banskej Bystrici.

Seniori sa pravidelne stretávajú aj v denných centrách (pokiaľ to okolnosti a nariadenia dovoľujú), organizujú výlety, prednášky, rôzne kurzy a pod. V roku 2019 bol uvedený do života aj ich občasník OKO, ktorý sami tvoria a vydávajú. Uverejňujú v ňom praktické rady, recepty, krížovky, hlavolamy i poéziu a prózu z vlastnej tvorby. Športiáda seniorov, výstavy, krúžky šikovných rúk či joga, to všetko a ešte viac si mohli starší Banskobystričania vychutnať v minulom roku, keď sa za oknami zariadení sociálnych služieb nešírilo ochorenie COVID-19.

Napriek dobe, v ktorej aktuálne žijeme som rád, že vďaka húževnatej práci zamestnancov mesta, odboru sociálnych vecí, dobrovoľníkom a partnerom sa záujem o jednotlivé aktivity zvyšuje. Cieľom všetkých projektov je udržať seniorov, osamelo žijúcich starších ľudí, v dobrej fyzickej a psychickej kondícii a stále aktívnych. Všetkým ďakujem a prajem najmä pevné zdravie. Verím, že čoskoro sa všetci budeme môcť k svojim obľúbeným činnostiam plnohodnotne vrátiť,” dopĺňa primátor Ján Nosko.

To však ani zďaleka nie je všetko. Unikátne sú aj projekty zamerané na sociálnu inklúziu a medzigeneračnú spoluprácu, ktoré spájajú  dve cieľové skupiny – seniorov a mládež. Vymieňanie skúseností a aktivity akými sú napr. Palacinkovačka, Komunitná kapustnica či Babie leto sú dôkazom toho, že banskobystrická mládež je v každom smere nápomocná a aktívna.

Banská Bystrica je študentské mesto. Niet divu, že v ňom už ôsmy rok funguje Rada študentov ako poradný orgán primátora. Podporujeme činnosť mládeže, vytvárame priestor a príležitosti pre mladých ľudí a organizujeme rôzne aktivity. Samospráva s nami aktívne spolupracuje a pri realizácii nápadov nám je vždy nápomocná. Ešte sa nestalo, aby sa nám mesto otočilo chrbtom. A práve z tohto dôvodu si Banská Bystrica ocenenie Asociácie krajských rád mládeže sTOPa zaslúži. Vďaka patrí vedeniu mesta, úradníkom a tiež poslancom,” hovorí Natália Zikmundová, predsedníčka Rady študentov mesta Banská Bystrica.

 

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora