Aktuality

Banská Bystrica je pripravená zorganizovať EYOF 2022, žiada vládu o rozhodnutie

Poslanecký prieskum

Dnes sa vo Veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici uskutočnil poslanecký prieskum členov Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zameraný na pripravenosť športovísk a financovanie projektu EYOF 2022. Napriek tomu, že organizačný výbor najväčšieho medzinárodného olympijského festivalu mládeže víta aktivity poslancov, ktorí sa snažia o zviditeľnenie podujatia, hovorí aj o časovom strese a žiada Vládu SR o bezodkladné naštartovanie procesov súvisiacich s jeho organizáciou. 

Prvé úvahy o organizovaní medzinárodného športového sviatku pre mladých ľudí vo veku 14 až 18 rokov EYOF začali vznikať v rokoch 2013/2014 v Košiciach. V roku 2015 schválilo Valné zhromaždenie Slovenského olympijského výboru kandidatúru Košíc a usporiadanie XVI. Letného EYOF v roku 2021 v metropole východu. V roku 2019 sa však Košice organizácie podujatia vzdali. Po hľadaní vhodného kandidáta v rámci SR a po konzultáciách s Európskymi olympijskými výbormi padla voľba spomedzi piatich ďalších kandidátov na Banskú Bystricu.

V roku 2019 sme po odstúpení Košíc prevzali na seba zodpovednosť za organizáciu podujatia s cieľom zachrániť reputáciu Slovenska. Predchádzajúca Vláda SR nám schválila a vyčlenila na organizáciu EYOF-u v Banskej Bystrici sumu 12 mil. eur a ďalších 11 mil. eur na dobudovanie nevyhnutnej športovej infraštruktúry. Počas koronakrízového mimoriadneho obdobia sme však s cieľom ušetriť ustúpili od výstavby multifunkčnej športovej haly a rozhodli sme sa využiť existujúcu halu v Detve, čím sme štátu usporili v rozpočte približne 5 mil. eur,“ hovorí prezident organizačného výboru EYOF, primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Okrem usporiadateľského mesta a Slovenského olympijského a športového výboru participujú na prípravách podujatia aj Banskobystrický samosprávny kraj, Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, mestá a obce z regiónu. V rámci poslaneckého prieskumu dnes zazneli od členov Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport požiadavky na dodanie materiálu, ktorý organizačný výbor EYOF už opakovane v požadovanej štruktúre dodal Ministerstvu financií SR a Útvaru hodnota za peniaze.

S novou vládou sa snažíme komunikovať od začiatku. Všetky potrebné dokumenty a rozpočty plánovaných športových zámerov nevyhnutných pre zorganizovanie EYOF, ktoré požadovalo ministerstvo financií sme predložili Útvaru hodnota za peniaze a prešli posúdením. Na to, aby sme zorganizovali najväčšie medzinárodné športové mládežnícke podujatie na profesionálnej úrovni, potrebujeme okamžite začať s rekonštrukciou a výstavbou potrebných športovísk. Dnes si poslanci v rámci poslaneckého prieskumu vyžiadali ďalšie materiály, ktoré im doručíme. Už nemôžeme dlhšie čakať a veríme, že spolu s Útvarom hodnota za peniaze prijmú definitívne rozhodnutie. Organizačný výbor EYOF musí mať istotu, že tento proces bude naďalej pokračovať a podarí sa v našom meste zorganizovať úspešný športový sviatok. Žiadame Vládu SR, aby prikročila k realizácii nevyhnutných krokov tak, aby sme zvládli zorganizovať EYOF na potrebnej úrovni. V opačnom prípade hrozí Slovenskej republike medzinárodná blamáž podobná tej, ktorej naša krajina čelila v súvislosti so zrušenou Zimnou deaflympiádou 2011 vo Vysokých Tatrách,“  dopĺňa prezident organizačného výboru EYOF, primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

 Organizačný výbor EYOF je presvedčený, že zrušenie podujatia by malo negatívne následky vo svete medzinárodného mládežníckeho športu a na poli medzinárodnej športovej diplomacie.

 „V každej krajine je garantom podujatia takýchto rozmerov vláda. Veríme, že nakoniec sa nám aj s jej podporou podarí zorganizovať úspešné podujatie, o ktorom sa bude vo svete a Európe hovoriť v pozitívnom zmysle,“ dopĺňa Nosko.

Čo je EYOF?

EYOF je medzinárodný športový sviatok pre mladých ľudí vo veku 14 až 18 rokov, pričom Banská Bystrica očakáva koncom júla 2022 športovcov z 50 krajín Európy. Na EYOF nepríde len  približne 3600 mladých športovcov, ale aj zástupcovia Medzinárodného olympijského výboru, národných olympijských výborov, predstavitelia rezortných ministerstiev európskych krajín, fanúšikovia, rodičia a ďalší.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

 

 

Prílohy na stiahnutie