Aktuality

Banská Bystrica sa uchádza o titul Európske hlavné mesto kultúry

mesto plné nápadov

V meste pod Urpínom už niekoľko mesiacov aktívne pripravujeme podklady k podaniu prihlášky Banskej Bystrice do projektu, ktorého cieľom je zisk titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026. Pracovná skupina je zložená zo zamestnancov mestského úradu, Banskobystrického samosprávneho kraja, Akadémie umení, Univerzity Mateja Bela a ďalších externých odborníkov. Hlavným koordinátorom projektu EHMK 2026 Banská Bystrica je Richard Kitta, prorektor Akadémie umení. Nakoľko projekt musí byť súčasťou celkovej koncepcie a stratégie rozvoja mesta Banská Bystrica na nasledujúce roky, pre celý tím je to veľká výzva, a to  najmä v súčasnej neľahkej situácii.

Po titule Európske mesto športu, ktorým sa Banská Bystrica hrdila v roku 2017, samospráva intenzívne pracuje na svojej kandidatúre pre zisk titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026. Mesto Banská Bystrica zároveň spúšťa oficiálnu web stránku: www.bb2026.sk, prostredníctvom ktorej sa môžu do projektu zapojiť so svojimi postrehmi, nápadmi alebo vlastným projektmi aj Banskobystričania.

Širšia a odborná verejnosť nám môže priamo poslať svoj projekt alebo nápad, a stať sa tak tvorcom kultúrneho života v Banskej Bystrici. Zapojiť sa môže ktokoľvek s návrhom na zlepšenie umeleckého a  kultúrneho života v meste. Očakávame, že dostaneme aj podnety a tipy na to, čo ľuďom v banskobystrickom kultúrnom programe chýba. Všetky získané postrehy zároveň poputujú do zásobníka nápadov a ideových zámerov a môžu sa stať súčasťou Koncepcie kultúry nášho mesta na nadchádzajúce obdobie,“ hovorí Miroslava Jančová, vedúca Odboru kultúry, športu a cestovného ruchu MsÚ v Banskej Bystrici.

Čo znamená byť Európskym hlavným mestom kultúry?

O titul EHMK sa v roku 2026 budú deliť dve mestá z dvoch členských štátov Európskej únie (EÚ): jedno slovenské a jedno fínske. Hlavným cieľom projektu je zdôrazniť bohatstvo a rozmanitosť kultúr v Európe, ako aj osláviť spoločné kultúrne aspekty v Európe s cieľom prispieť k zblíženiu európskych národov a zlepšeniu vzájomného porozumenia. V neposlednom rade projekt zvyšuje medzinárodnú popularitu miest prostredníctvom kultúry a posilňuje kapacitu kultúrneho sektora a jeho prepojenia s ostatnými sektormi. Stať sa hostiteľom titulu EHMK predstavuje pre mesto jedinečnú príležitosť, ktorá môže byť nositeľom pozitívneho kultúrneho, spoločenského a hospodárskeho vplyvu. Termín podávania prihlášok sa z 31. októbra 2020 predĺžil do 15. decembra 2020.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora