Aktuality

Sprievodca pre voliča – do 28. februára 2020 je možné požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

Volby

V sobotu, 29. februára 2020 sa uskutočnia voľby do NR SR 2020. V Banskej Bystrici bude od 7:00 hod. – 22:00 hod. pripravených 77 volebných miestností. O hladký priebeh volieb sa postará celkom 767 členov okrskových volebných komisií,  ktorí boli delegovaní politickými stranami alebo koalíciami. Pripomíname všetkým Banskobystričanom, že do piatku, 28. februára 2020 je možné požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. 

Vydanie hlasovacieho preukazu

  • Tí, ktorí sa v deň volieb budú zdržiavať mimo Banskej Bystrice, no chcú sa ich zúčastniť, môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. O vydanie hlasovacieho preukazu je možné požiadať do 28. februára 2020 do 15:00 hod. na Matričnom úrade a ohlasovni pobytu MsÚ, Československej armády 26, Banská Bystrica. Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu nájdete TU.

Voľba prostredníctvom prenosnej volebnej schránky

  • Voliči, ktorí sa nachádzajú napr. v zdravotníckych zariadeniach a požiadali o vydanie hlasovacieho preukazu, hlasujú prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. Na základe ich žiadosti vyšle okrsková volebná komisia k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, s hlasovacími lístkami, obálkami a so zoznamom voličov. Dôležité kontakty pre hlasovanie mimo volebnej miestnosti nájdete TU.

Počet voličov

  • V stálych zoznamoch voličov je zapísaných 63 849 voličov s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica.
  • V stálych zoznamoch voličov mesta je zapísaných aj celkom 1589 obyvateľov s trvalým pobytom „mesto Banská Bystrica“. Väčšinou ide o ľudí bez domova, občanov bez trvalého pobytu. Pre ľudí bez domova bude k dispozícii volebná miestnosť vo volebnom okrsku č. 7, v Základnej škole Trieda SNP 20.

Volebné miestnosti 

  • Zoznam volebných miestností nájdete TU.

Nenašli ste, čo hľadáte? Kompletné informácie o voľbách do NR SR 2020 sú dostupné TU

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora