Aktuality

Zisťovanie Štatistického úradu

untitled

Štatistický úrad SR realizuje v Banskej Bystrici zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT). Cieľom je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií. Výsledky zisťovania budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku i medzinárodne. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných viac ako 160 obcí, medzi nimi aj Banská Bystrica. Do zisťovania je zaradených 4 600 domácností a bude realizované od 17. apríla 2019 do 31. mája 2019. V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré budú v tomto zisťovaní poskytnuté sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia len pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sa dozviete na stránke ŠÚ SR www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 048/4323287.

Štatistický úrad SR