Aktuality

Záleží nám na našom okolí

Za krajšie mesto (2)

Akciu Za krajšie mesto sme tento rok v Banskej Bystrici odštartovali ešte pred veľkonočnými sviatkami. Okolie svojich domovov skrášľovali malí i veľkí obyvatelia, no ruku k dielu priložili i deti z materských a základných škôl, dobrovoľníci či rôzne organizácie a firmy. Počas štyroch etáp bolo vyvezených viac ako 350 veľkokapacitných kontajnerov.

Vďaka priaznivému počasiu sme celomestské jarné upratovanie odštartovali 22. marca a posledná etapa sa skončila 6. apríla. Počas celej akcie bolo vyvezených 355 ton odpadu, čo je mierne nad priemerom ostatných rokov.

„Som rád, že každoročne sa do akcie zapája mnoho ľudí a naše mesto tak po zime opäť ožije. Tento rok sme akciu odštartovali na Tulskej, kde sme na želanie obyvateľov Fončordy riadili horičku, v ktorej sa denne hrávajú deti. Sami priložili ruku k dielu a pomôcť nám prišli aj zamestnanci ZAaRESu, dobrovoľníci z komunitného centra či žiaci a pedagógovia zo ZŠ Moskovská. Počasie nám vyšlo a nechýbala ani dobrá nálada. Ďakujem každému, kto si počas štyroch etáp našiel čas a priložil ruku k dielu,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Do akcie sa už tradične zapojili aj učitelia a žiaci z viacerých banskobystrických škôl ako ZŠ Sitnianska, ZŠ Moskovská, ZŠ Ďumbierska, ZŠ Spojová, ZŠ a MŠ Bakossova, ZŠ Tr. SNP, ZŠ a MŠ Š. Moysesa, ZŠ Narnia, Konzervatórium J. L. Bellu či SPŠ J.Murgaša. Spolu s rodičmi žiakov dočistili priľahlé ihriská, parky, verejné plochy a areály škôl. Zamestnanci jednej z bánk zas prispeli k čistote v okolí Barcziovského kaštieľa pri Malachovskom potoku a pri bývalom dopravnom ihrisku na Sídlisku. Pri čistení verejných priestranstiev v rámci akcie pomohlo i Občianske združenie Antira, ktoré k upratovaniu zmobilizovalo obyvateľov ulíc Cementárenska a Na Hrbe.

Pri čistení mesta po celý čas pomáhala organizácia ZAaRES, ktorá počas jednotlivých etáp zapožičiavala obyvateľom náradie a zabezpečovala odstraňovanie lístia, starej trávy a rôznych odpadov. Tento rok to bolo až 80 ton. Za čistotu v rôznych lokalitách mesta ďakujeme aj verejnoprospešným pracovníkom, ktorí denne z verejných priestranstiev odstraňujú desiatky vriec komunálneho odpadu.

Ďakujeme všetkým zúčastneným obyvateľom mesta, školám, organizáciám, združeniam a dobrovoľníkom za pomoc, vynaloženú námahu a čas, ktorý venovali zlepšeniu kvality životného prostredia v Banskej Bystrici.