Aktuality

V Banskej Bystrici bude bezpečnejšie – rozšírili sme kamerový systém

logo

Naša samospráva podala žiadosť o dotáciu na rok 2018 na projekt s názvom Zvýšenie prevencie kriminality v problémových lokalitách v Banskej Bystrici. Reagovala tak na výzvu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, v ktorej sme boli úspešní. Mesto  vďaka nej získalo 36 000 eur na realizáciu s podmienkou spolufinancovania minimálne 20 percent výdavkov z konečného rozpočtu projektu. Celková suma po verejnom obstarávaní je 47 958 eur.

Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zníženie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.

„Vo vytypovaných lokalitách mesto nemalo žiadne kamery. Vďaka projektu sme však mohli rozšíriť kamerový systém aj do oblastí, v ktorých je potrebné zabezpečiť ochranu majetku, zdravia či životného prostredia,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Nainštalovaných bolo spolu sedem kamier. Jedna, a zároveň prvá, kamera pribudla na Povstaleckej ulici, ktorá je hlavnou tepnou mestskej časti Podlavice. Táto oblasť je z dlhodobého hľadiska problémová, nakoľko tu žijú aj neprispôsobiví občania.

Kamera pribudla aj na Rudohorskej ulici na objekte Polikliniky, kde významným spôsobom dopĺňa monitorovanie kamery, ktorá je umiestnená na Starohorskej ulici od roku 2009. Z tejto pozície bude možné efektívne pozorovať dianie v problémovej lokalite reštauračných zariadení.  Zlepší sa tým aj ochrana majetku obyvateľov na novovybudovanom parkovisku, pričom tu k rôznym porušeniam VZN, priestupkom ako aj k iným protispoločenským deliktom.

Ďalšou lokalitou je Spojová ulica – priestor v oblasti tzv. Papuče, ktorý je z dlhodobého hľadiska centrom koncentrácie drogovo závislých či obyvateľov bez domova. Kamera pribudla aj v jednej z hlavných prístupových lokalít do centra mesta – v Kapitulskej ulici. Tri nové kamery sú umiestnené aj na Fončorde, konkrétne na Švermovej ulici, ktorá je významnou dopravnou tepnou od kruhového objazdu pred obľúbeným banskobystrickým nákupným centrom, kde vzniká mnoho dopravných kolízií.

Samospráva zároveň rozšírila aj kamerový systém na Mestskej polícii v Banskej Bystrici.  K on-line záberom všetkých inštalovaných kamier na území mesta, ako aj k 14-dňovému obrazovému záznamu bude mať po novom online prístup aj operačné stredisko Krajského riaditeľstva policajného zboru Banská Bystrica, čo urýchli ich prácu.

Všetky kamery budú zaradené do majetku mesta – Mestskej polície Banská Bystrica.

 

Mgr. Dominika Mojžišová

hovorkyňa primátora